Helt fel att momsen för hemmakontoren blir en kostnad!

Ny praxis! När en arbetsgivare köper kontorsutrustning till anställdas hemmakontor finns inte någon rätt till avdrag för moms. Detta trots att skrivbordet, kontorsstolarna med mera används för arbetsgivarens momspliktiga verksamhet.
Håkan LarssonMoms- och skatteexpert
tisdag 4 juli 2023
Lästid: 2 Minuter

En sommarhälsning; Avdragsförbudet för stadigvarande bostad måste bort!

Det särskilda avdragsförbudet är en urgammal regel som Sverige fick behålla när vi gick med i EU. Regeln finns för att avdrag för moms inte ska göras för privata kostnader.

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det är vanligt att skrivbord och skrivbordslampor finns i bostäder. Om en arbetsgivare köper in kontorsutrustning som placeras i de anställdas hemmakontor kan utrustningen också användas privat.

Eftersom avdragsförbudet är en schablonregel ansåg domstolen att företaget då inte har rätt till avdrag för moms. Detta gäller trots att företaget kan visa att man har full koll på sin utrustning (inventarieförteckning m m) och full koll på att den används för företagets momspliktiga verksamhet.

Avdragsförbudet är inte hållbart!

Även om domen är riktig – enligt svensk praxis – är den helt fel på många sätt.

  • Förändrat arbetssätt: Distansarbete och arbete från hemmakontor är idag normalt och ibland nödvändigt för att företagens verksamhet ska fungera.
  • Hållbarhet: Genom att minska på antalet arbetsresor bidrar det till att klimatmålen uppfylls.
  • Arbetsmiljöansvar: Arbetsgivarna har ett lagstadgat ansvar för personalens arbetsmiljö bland annat för att undvika olika typer av förslitningsskador. Ansvaret gäller oavsett om de anställda arbetar på den ordinarie arbetsplatsen eller på hemmakontoret.
  • Moms ska inte vara en kostnad: En av EU:s grundläggande principer är att moms inte ska bli en kostnad om ett företag köper in varor eller tjänster som ska användas för en momspliktig verksamhet. Denna grundläggande princip gäller oavsett var någonstans som varan eller tjänsten används för verksamheten.

Regeln bör slopas så fort som möjligt

Många har förespråkat att regeln borde ha tagits bort för länge sedan. Den svenska tillämpningen och tolkningen av regeln går långt över vad som krävs för att förhindra momsavdrag på privat konsumtion. Det gör att den idag är helt omodern. Den ligger också och skaver i Sveriges anpassningar till EU:s regler och principer.

Dessutom finns andra regler – både i momslagen och i EU:s direktiv – som mycket väl täcker upp att företagen inte kan göra avdrag för moms om varor eller tjänster används privat.

Alltså; det är hög tid för regering och riksdag att ta tag i denna relik och begrava den.

Du kan läsa mer om domen här

Få koll på reglerna – delta på årets viktigaste dag inom moms!
I september går Simployers populära Stora Momsdagen av stapeln – digitalt och på plats. Vill du säkra din egen och företagets kompetens för att undvika dyrbara misstag i din arbetsvardag? Då är du välkommen till Stora Momsdagen 2023 🎉 Spana in hela programmet här! 

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: