Ta bort allt momskrångel med ny teknik!

Idag betalar svenska företag cirka 14 miljarder kronor om året för sin momshantering. Helt orimligt!
Håkan LarssonMoms- och skatteexpert
onsdag 22 november 2023
Lästid: 3 Minuter

Men nedanstående skulle kunna hindras om man utnyttjar ny e-faktureringsteknik på rätt sätt:

  • Att företagen inom EU måste lägga mångmiljarbelopp på att hantera momsen.
  • Att Skatteverket och domstolar måste lägga enorma resurser på de extremt svårtolkade momsreglerna.
  • Att miljardbelopp i momsbedrägerier rullar ut från EU-länderna till kriminell verksamhet. 

Inom EU pågår ett intensivt arbete med att modernisera företagens fakturering och redovisning av moms. Tanken är att e-fakturering ska bli obligatorisk vid EU-handel och kanske även vid försäljningar mellan svenska företag. E-faktureringssystemet ska kombineras med digital rapportering av moms.

Nu finns ett riktigt bra läge att kombinera denna nya teknik med att samtidigt förenkla momshanteringen för företagen inom EU. Skattemyndigheterna inom EU kan också få ett knivskarpt verktyg för att bli av med de omfattande momsbedrägerier, som idag utförs av den organiserade brottsligheten och av terrororganisationer.

E-fakturering kombineras med omvänd moms

I det nya e-faktureringssystemet ska – vid försäljning mellan företag (B2B) – säljare, köpare och Skatteverket komma åt den e-faktura som säljaren har ställt ut. Detta genom särskilda noder. När säljaren utfärdar e-fakturan kommer säljaren bland annat att fylla i köparens namn och VAT-nummer (momsnummer).

Det hade blivit en enorm förenkling för företagen inom EU om man kunde lägga till följande; Om det nya systemet godkänner köparens VAT-nummer, ska moms inte debiteras på fakturan. Detta oavsett om köparen är ett svenskt företag eller ett företag i ett annat EU-land och oavsett vad det är för typ av vara eller tjänst.

Istället går ansvaret för momsen över på köparen, som redovisar den utgående momsen i sin egen momsdeklaration (s.k. omvänd moms/reverse charge).

Om köparen har rätt till fullt avdrag för ingående moms slipper köparen att betala någon moms (nollsummespel). Om köparen inte har full avdragsrätt för momsen, till exempel vid delvis momsfri verksamhet eller vid köp som ska användas privat, måste köparen betala in mellanskillnaden till staten.

Skatteverket kan göra en elektronisk kontroll

Skatteverket i köparens land kan – via sin nod i systemet – kontrollera att köparen redovisar den utgående momsen. Om inte; så blir det en felsignal. Detta skulle då kunna användas för samtliga försäljningar av varor och tjänster inom hela EU – och alltså även mellan svenska företag.

Inga likvidpåfrestningar eller periodiseringsfel

Ett sådant system innebär att – vid försäljning mellan momsregistrerade företag inom EU – kommer någon moms inte att behöva betalas via en faktura (varken svensk moms eller moms i andra EU-länder). Momsen påverkar då inte företagens ansträngda likviditet.

Detta kan kombineras med att momsen alltid ska redovisas på fakturadatum. Då kommer man bort ifrån alla svåra undantag om i vilken period som momsen ska redovisas. Ut- och ingående moms redovisas alltid på fakturadatum.

Ingen möjlighet till momsbedrägerier

De enorma miljardbelopp i momsbedrägerier som idag utförs av den organiserade brottsligheten går i princip alltid ut på att en säljare skickar en faktura med moms till en köpare. Köparen får tillbaka den ingående momsen, men säljaren betalar inte in den utgående momsen till staten.

Om e-faktureringssystemet införs – tillsammans med omvänd moms – kommer köparen aldrig att kunna få en utbetalning av ingående moms från staten. Detta eftersom köparens redovisning av utgående moms på samma köp ”äter upp” den ingående momsen.

Momsen – alltid i köparens land vid B2B

Idag finns också otroligt krångliga momsregler om vilket lands moms som ska redovisas vid köp av varor och tjänster inom EU. Företag kan ibland bli tvunget att registreras till moms i andra EU-länder för att redovisa in- och utgående moms i en utländsk momsdeklaration.

Även detta krångel kan man bli av med. Om e-faktureringssystemet har godkänt köparens VAT-nummer kommer momsen alltid att redovisas av köparen – i köparens land och enligt köparens lands momsregler.

Säljaren blir – i dessa fall – aldrig skyldig att redovisa in någon utgående moms, varken svensk moms eller utgående moms i ett annat EU-land (vid B2B-handel).

Justeringarna kräver ändring av EU-reglerna. MEN; är det inte hög tid att företagen inom EU får ägna sin tid och sina resurser till sin verksamhet istället för att för att administrera staternas moms?

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: