Nollränta på skattekontot 2017?

Att spara på skattekontot ger idag en ränta som motsvarar en bankränta på 0,8 % för privatpersoner. Detta innebär höga kostnader för staten. Regeringen vill därför sänka räntan till 0 % från och med 2017.
tisdag 22 mars 2016
Lästid: 1 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Skatteverket har larmat om att både privatpersoner och företag har sammanlagt 22 miljarder kronor på sina skattekonton hos Skatteverket. Omräknat i intäktsränta handlar det om en kostnad för staten på 730 miljoner kronor.

Högre ränta än hos banken

Intäktsräntan på skattekontot är idag 45 % av basräntan. Det s k golvvärdet ligger för närvarande på 1,25 %, vilket innebär att intäktsräntan enligt dagens nivå inte kan bli lägre än 0,5625 % (0,45 x 1,25). Denna räntenivå har gällt sedan den 1 januari 2013.

Räntan är dessutom skattefri. Den motsvarar därför en skattepliktig ränta på 0,72 % för aktiebolag och 0,80 % för fysiska personer. Detta motsvarar en bankränta som få banker kan erbjuda på sparkonton.

Sänks till 0 % den 1 januari 2017?

Att ha ett överskott skattekontot ger alltså en förmånlig ränta – åtminstone under 2016. Eftersom det innebär hög kostnader för staten har regeringen nu föreslagit att reglerna ska ändras så att intäktsräntan blir 0 % så länge basräntan inte överstiger 1,25 %. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2017.

Intäktsräntan kommer dock att följa med det allmänna ränteläget upp när detta stiger, men kommer ändå att understiga räntan i traditionella sparformer.Dela sidan: