Löneavdrag för gåvor till hjälporganisationer – vad gäller?

Att avstå bruttolön mot att arbetsgivaren skänker beloppet till en ideell organisation har tyvärr inga skattemässiga fördelar, varken för anställda eller arbetsgivare. Anledningen är att den anställde förfogar över bruttolönen och att hela denna ska beskattas och betalas arbetsgivaravgifter på.
Lennart Salomonsson, Skatteexpert
schedule måndag 14 mars 2022
Lästid: 2 Minuter

Många anställda vill hjälpa till och bidra ekonomiskt när olika krissituationer uppstår. För sju år sedan var denna vilja stor i samband med den stora flyktingströmmen till Europa, och nu senast ligger fokus på människor på flykt med anledning av situationen i Ukraina.

Om ett företag lämnar en penninggåva till välgörenhet får företaget inte avdrag för bidraget. Beloppet behandlas som en ej avdragsgill kostnad.

Frågan är då vilka skattekonsekvenser som uppkommer om en arbetsgivare – efter en anställds önskemål – tar en viss del av den anställdes bruttolön och betalar in beloppet till en ideell organisation, till exempel Röda Korset eller SOS-barnbyar.

Brutto- eller nettolöneavdrag

Den bruttolön som den anställde avstår ifrån i den här situationen ska beskattas som vanlig lön. Anledningen är att den anställde förfogar över sin bruttolön, som han eller hon alltså väljer att avstå ifrån till viss del.

Det aktuella gåvobeloppet – en del av den anställdes bruttolön – ska alltså inte betraktas som en för företaget icke avdragsgill gåva, utan som en lönekostnad. Beloppet ligger därför till grund för både skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Om arbetsgivaren däremot – på den anställdes begäran – skulle göra ett nettolöneavdrag med ett visst belopp, och sedan sätta in pengarna på den ideella organisationens konto, uppkommer inga skattekonsekvenser. Ett nettolöneavdrag jämställs i det här fallet med att den anställde har betalat för gåvan själv.

Den anställde kan få skattereduktion

Privatpersoner som skänker penninggåvor till ideell verksamhet kan under vissa förutsättningar få skattereduktion. Sådan reduktion är möjlig även dels när arbetsgivaren gör en inbetalning av en anställds bruttolön, som han eller hon har beskattats för, till den aktuella organisationen, dels när arbetsgivaren betalar in beloppet efter ett nettolöneavdrag.

Skattereduktionen uppgår till 25 procent av gåvobeloppet. För inkomståret 2022 är reduktionen dock maximerad till 3 000 kronor, vilket motsvarar gåvor på sammanlagt 12 000 kronor.

För att kunna få skattereduktion för penninggåvor måste följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan gåvan lämnas.
  • Vid varje gåvotillfälle måste gåvan uppgå till minst 200 kronor till samma gåvomottagare.
  • Det sammanlagda gåvovärdet under året för gåvor till en eller flera gåvomottagare måste uppgå till minst 2 000 kronor.
  • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Här kan du Skatteverkets hemsida över vilka organisationer som är godkända gåvomottagare för skattereduktion för penninggåvor

En absolut förutsättning för att kunna få skattereduktionen är också att man uppger sitt personnummer till gåvomottagaren i samband med gåvan. Detta för att mottagaren ska kunna lämna en kontrolluppgift till Skatteverket som därefter tillgodoför reduktionen.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: