Moms vid internationell handel – ha koll på detta!

Saknar du en röd tråd i momsreglerna för transaktioner med utlandet? Upplever du att du får olika momssvar på liknande frågeställningar? Du är inte ensam och din upplevelse är inte helt grundlös. Vi kan hjälpa dig!
tisdag 24 augusti 2021
Lästid: 3 Minuter

Moms är generellt ett komplext område. Till synes små skiftande detaljer i förutsättningarna för en fråga kan helt ändra på svaret. Ett område inom momsen som vi i vår momssupport får extra många frågor kring är olika typer av transaktioner med utlandet.

Vara eller tjänst? EU eller icke EU? B2B eller B2C?

Vi förstår att många inte tänker på att reglerna skiljer sig väsentligt åt beroende på om det gäller varor eller tjänster och beroende på om kunden är ett företag (B2B) eller privatperson (B2C). Nedan har vi samlat ihop den information som behövs för att vi i momssupporten ska kunna hjälpa dig som kund fram till ett korrekt svar.

En svårighet med denna ganska kortfattade uppräkning är att många begrepp som ”ekonomisk verksamhet”, ”ansvar för transporten”, ”huvudregelstjänst” och ”elektroniska tjänster” kräver ganska mycket bakgrundskunskap. Om begreppen ges en annan betydelse än mervärdesskattelagens finns en uppenbar risk för ett felaktigt svar. Att veta om tjänsten ingår i huvudregeln eller någon av undantagen kan ibland vara det absolut klurigaste

Då är det riktigt bra att vi har en momssupport för dig som är kund! Du har möjlighet att diskutera din fråga mer i detalj med oss som har lång erfarenhet av moms. Du kan själv förbereda dig genom att titta igenom nedan så att du är beredd på de följdfrågor som vi kan komma att ställa till dig. Du kanske undrar om nedan frågor är heltäckande? Tyvärr är svaret nej. Troligen täcker det dock in behovet av information till mer än 90 %. Resten får löser vi tillsammans i supportsamtalet.

B2B-varor

Även inom detta något avgränsade ämnesområdet skiljer sig reglerna väsentligt åt beroende på om varan transporteras till ett icke EU-land (export) eller till ett annat EU-land (EU-handel). För att kunna svara på om svensk moms ska redovisas behövs följande information.

Export och EU-handel

 • I vilket land finns varan när transporten till kunden påbörjas?
 • I vilket land avslutas transporten till kunden?

 EU-handel

 • Har kunden åberopat ett giltigt VAT-nummer?
 • Vilken part ansvarar för transporten av varan?

B2B-tjänster

Reglerna är olika för olika typer av tjänster. Dess bättre omfattas de flesta – men tyvärr inte alla – tjänster av huvudregeln. Exempel på tjänster som inte omfattas av huvudregeln är tjänster med anknytning till fastighet, restaurang- och catering, persontransporter, tillträden till olika evenemang (pedagogiska, idrottsliga, kulturella och nöjen).

Huvudregeln förutsätter att köparen är en beskattningsbar person. Är köparen inte en beskattningsbar person gäller istället regler vid B2C tjänstehandel.

För att kunna svara på om svensk moms ska redovisas behövs följande information.

 • Är köparen en beskattningsbar person?
 • Omfattas tjänsten av huvudregeln?
 • Om ej huvudregelstjänst: I vilket land har tjänsten utförts?

B2C-varor

Precis som vid B2B-försäljning av varor skiljer sig reglerna väsentligt beroende på om varan transporteras till ett icke EU-land (export) eller till ett annat EU-land (EU-handel). EU-handeln är i många fall distanshandel eller e-handel. För att kunna svara på om svensk moms – eller annat EU-lands moms – ska redovisas behövs följande information:

Export och EU-handel

 • I vilket land finns varan när transporten till kunden påbörjas?
 • Om varan finns utanför EU: Är säljaren registrerad enligt importordning (IOSS)?
 • Om varan finns utanför EU: Är värdet av försändelsen max EUR 150?
 • I vilket land avslutas transporten till kunden?

EU-handel – distanshandel/e-handel

 • Säljer företaget till konsumenter i andra EU-länder för mer än 99.680 kr/år?

B2C-tjänster

Reglerna är olika för olika typer av tjänster. Det finns en huvudregel även vid försäljning till konsumenter, men väldig många tjänster som normalt säljs till konsumenter omfattas inte av den.

Exempel på tjänster som inte omfattas av huvudregeln är olika typer av elektroniska tjänster, tjänster med anknytning till fastighet, restaurang- och catering, persontransporter, tillträden till olika evenemang (pedagogiska, idrottsliga, kulturella/nöje).

För att kunna svara på om svensk moms – eller annat EU-lands moms ska redovisas behövs följande information.

 • Vad är det för typ av tjänst?
 • Om det inte är en elektronisk tjänst: I vilket land har tjänsten utförts?
 • Om det är en elektronisk tjänst: i vilket land är konsumenten bosatt?

OK – men sen då?

Har du samlat ihop uppgifterna som behövs? Bra! Du som är abonnent på Servicepaket Moms är välkommen att kontakta oss via supporten – telefon eller skriftlig – så hjälper vi dig fram till ett momssvar!

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: