Ny mervärdesskattelag den 1 juli 2023 – se över fakturahänvisningarna!

Den 1 juli 2023 träder en sprillans ny mervärdesskattelag i kraft. Lagen innehåller ytterst få verkliga förändringar. Det mest konkreta – som påverkar många – är att alla gamla paragrafer får nya nummer.
fredag 26 maj 2023
Lästid: 2 Minuter

När man utfärdar en faktura utan moms är man i de flesta fall skyldig att ange en orsak till detta. De vanligaste transaktionerna det gäller är för varuförsäljning till annat EU-land och utanför EU (export).

Agera om hänvisningen görs till svensk mervärdesskattelag

Mervärdesskattelagen ger tre alternativ för hänvisningen som ska göras i fakturan.

  1. a) relevant bestämmelse i ML, eller
  2. b) relevant bestämmelse i mervärdesskattedirektivet, eller
  3. c) annan uppgift 

Den nya mervärdesskattelagen ger alltså endast de som har valt alternativ a) anledning till ändring.

Företag som valt att ange en artikel i EU:s momsdirektiv (alternativ b) eller en kortare text för samma sak (alternativ c) behöver inte göra något alls.

Dessutom – för den som säljer tjänster som omfattas av huvudregeln till beskattningsbara personer i ett annat EU-land – behöver normalt ingen ändring göras. I dessa fall kräver lagen att fakturan innehåller texten ”omvänd betalningsskyldighet” eller ”reverse charge”. Någon lagparagraf brukar sällan anges och det är inte heller ett lagkrav.  

Ta tillfället i akt och se över fakturatexterna!

De företag som har valt metoden med en hänvisning till svensk mervärdesskattelag måste alltså göra en förändring. Ändringen kan bestå av att man ”bara” konverterar de tidigare paragraferna till de nya.

Alternativt passar man på att istället för att ange paragrafer som referenser ersätta dessa med en kortare text för samma sak.

Nackdelen med att använda sig av paragrafer (alternativ a) eller artiklar (alternativ b) är att de kan ändras över tid utan att det uppmärksammas av företaget. EU:s momsdirektiv ändrades exempelvis 2007 men vi ser fortfarande hänvisningar med artiklar till det numera upphörda sjätte momsdirektivet. En fördel kan dock vara att det inte kräver särskilt stort utrymme på fakturan.

Här hittar du informationen

Vill man bara konvertera de tidigare paragraferna till de nya finns en jämförelsetabell i propositionen, bilaga 5.

Vill man passa på att ändra till en text finns informationen – tillsammans med paragraferna i Expert Moms faktabank. Artikeln heter ”Fakturahänvisning - vid momsfri försäljning”.

Hur bråttom är det?

Den nya mervärdesskattelagen med de nya paragraferna träder i kraft den 1 juli 2023. I den ideala världen skulle alltså transaktioner som företas den 1 juli 2023 och framåt hänvisa till de nya lagrummen. på fakturan.

Verkligheten är dock sällan idealisk, så det kommer sannolikt finnas fakturor med de gamla hänvisningarna under en övergångsperiod. Det finns inte heller någon sanktion kopplat till ett lagrum som angivits i en faktura – givet att momsen ändå hanterats rätt.

Ju förr desto bättre men ingen panik

Vår uppfattning är att företagen bör se till att ändra hänvisningarna under 2023. Ju längre tid som går mellan lagens ikraftträdande och att förändring genomförs – desto större risk är att det helt faller i glömska. Det kan se mindre seriöst och vederhäftigt ut om det flera år efter den nya lagen alltjämt finns gamla, upphävda, lagparagrafer i fakturorna.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: