Osäkert om skattereglerna fungerar för arbetslivet efter corona

En av förutsättningarna för att kaffet på jobbet ska vara skattefritt är att denna förmån riktar sig till alla anställda. Om nu en stor del av personalen inte kan ta del av förmånen eftersom de arbetar hemifrån, blir då kaffet skattepliktigt för dom som får det på kontoret?
Ingrid LangkildeSkatteexpert
fredag 23 april 2021
Lästid: 2 Minuter

Självklart inte. Däremot tycker jag att det finns all anledning för lagstiftaren att se över dessa regler så att de anpassas efter det som sannolikt kommer att bli det nya normala.

Varför inte införa ett schablonavdrag i inkomstdeklarationen för den som arbetar hemifrån och inte kan ta del av de skattefria personalvårdsförmånerna på kontoret?

Tillfälliga skattelättnader vore önskvärt

Det har inte införts några särskilda skatteregler med anledning av coronapandemin, men det hade förstås varit önskvärt om regeringen tagit fram någon form av skattelättnad i inkomstslaget tjänst.

Tilläggas bör att det finns ett förslag om ett tidsbegränsat jobbskatteavdrag under 2021 och 2022 som fått benämningen ”coronabonus” men det är för det stora flertalet av högst marginell betydelse.

Det hade varit på sin plats med ett tillfälligt schablonavdrag för ökade kostnader på grund av Coronapandemin, till exempel kostnader för sjukvård och hemmakontor med mera.

Ett annat exempel är ett tillfälligt avdrag för de som kör med egen bil till arbetsplatsen för att undvika att åka med kollektivtrafiken. Och samtidigt göra det möjligt för en arbetsgivare att ge de anställda en skattefri milersättning för sådana resor.

Skattereglerna bör anpassas till distansarbete

Frågan är om skattereglerna skulle behöva anpassas till det nya normala? Ja, det anser jag!

Ett exempel på detta är hur måltider under digitala konferenser och informationsmöten ska hanteras.

Om ett företag anordnar en intern konferens på ett konferenshotell kan företaget stå för alla måltider under konferensen utan att det medför att de anställda ska förmånsbeskattas. Men av förklarliga skäl har många företag ersatt sådana konferenser med digitala konferenser under pandemin.

Enligt Skatteverket är måltider under en digital konferens skattepliktiga. Skatteverket motiverar detta med att måltidsarrangemanget inte är gemensamt. För att vara det måste måltiden enligt Skatteverket intas på samma plats fysiskt.

Skattevekers uppfattning kan dock ifrågasättas – det ställs inget sådant krav i lagtexten.

Förändringar i regelverket vore uppskattade!

Det hade varit mycket välkommet om Skatteverket hade varit pragmatiska och indirekt bidragit till ett mer klimatsmart sätt att hålla konferenser och interna möten på. Det är högsta grad en viktig fråga även efter pandemin.

Samma sak gäller personalfester. Det var många arbetsgivare som valde att ha digitala julbord för sin anställda julen 2020. Även måltider under digitala personalfester utlöser förmånsbeskattning enligt Skatteverket.

Detta är bara ett par exempel på behovet av modernisering och anpassning för att hantera framtidens arbetsliv nu – samt efter pandemin.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: