Personalfester med övernattning kan vara skattefria

Att måltiden under en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om. Men att det faktiskt går att bjuda de anställda på personalfest med övernattning på annan ort utan beskattning är förmodligen inte lika känt.
Lennart SalomonssonSkatteexpert
fredag 1 mars 2024
Lästid: 2 Minuter

Arbetsgivare får avdrag för två personalfester per anställd och år. Vad gäller måltiderna är dock endast momsen avdragsgill; detta på ett underlag av högst 300 kronor per person.

Något avdrag medges alltså inte längre för representationsmåltider vid inkomstbeskattningen. Tidigare gällde högst 90 kronor per person och måltid.

Flera andra kostnader kan bli aktuella i samband med personalfester. Det gäller bland annat för kringkostnader av olika slag, till exempel musikunderhållning, teaterbesök, ishockeymatcher och spabehandlingar som aktiviteter i personalfesterna.

Sådana kringkostnader är avdragsgilla med högst 180 kronor plus moms per person.

Även resor i samband med intern representation, till exempel en chartrad buss från arbetsplatsen till platsen för personalfesten är avdragsgilla. Här gäller fullt avdrag för både kostnaden och momsen.

Läs mer: Fördjupning i representations- och skattefrågor får du i Expert Skatt

Skattefri personalfest på annan ort

Med Skatteverkets goda minne är det faktiskt möjligt att skattefritt bjuda de anställda på festligheter med övernattning på en annan ort än där företaget har sin verksamhet. Det gäller även för medföljande personer, till exempel makar och sambor.

Här kommer ett exempel:

De anställda vid ett företag i Malmö åker tåg till Göteborg med övernattning. I Göteborg bjuder arbetsgivaren på inträdet till Liseberg och var sitt femkampshäfte. På kvällen blir det gemensam middag, som arbetsgivaren står för, på en bättre restaurang.

Arbetsgivaren får fullt avdrag för både kostnaden och momsen för resan och övernattningen. För middagen och Lisebergsbesöket gäller begränsat avdrag enligt ovan.

Observera att skattefriheten för en sådan personalresa endast gäller när det handlar om en övernattning. Vid fler övernattningar, och det alltså inte handlar om en intern konferens, ska de anställda beskattas.

Förmånsvärdet uppgår då till den faktiska kostnaden (inklusive moms) för tågresan, hotellövernattningen, inträdet och femkampshäftet. För middagen, och eventuella andra fria måltider, gäller schablonvärdering (60 kr för en frukost samt 120 kr för en lunch respektive middag under 2024).

Arbetsgivaren får här avdrag för samtliga kostnader (inklusive moms) som en personalkostnad.

Att anordna en av årets personalfester med en övernattning på någon trevlig ort kan alltså vara en skattefri uppmuntran till personalen, och med en gynnsam avdragsrätt för arbetsgivaren.

En liten brasklapp kan här dock vara på sin plats. Det gäller för arbetsgivaren att inte vara för generös.

Arrangemanget måste kunna ses som ”personalvård”. Om det därför handlar om alltför påkostade resor och nöjen kan förmånsbeskattning av de anställda bli aktuell. Dela sidan: