Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Regeringen vill göra det lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Därför remitteras i dag ett förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda, Växa-stöd, så att fler ska våga ta steget att anställa.
fredag 29 april 2016
Lästid: 1 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Förslaget innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars i år bara ska betala ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättningen till den anställde under de tolv första månaderna.

Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver alltså inte betalas. Anställningen ska vara på minst halvtid, i minst tre månader och nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor per månad.

Förändringen är inriktad på enskilda näringsidkare eftersom de i låg omfattning anställer och i genomsnitt har lägre inkomster än andra företagare.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och ska gälla till och med den 31 december 2021.


Källa: http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/03/vaxa-stod-for-den-forsta-anstallda--sankta-arbetsgivaravgifter-for-enskilda-naringsidkare/Dela sidan: