Se upp med friskvårdsbidraget för nyanställda och vid årsskiften!

Nyanställdas utläggskvitton för motion och friskvård kanske inte kan användas för det skattefria friskvårdsbidraget. Vidare kan kanske motionskvitton som är daterade ett visst år inte användas för friskvårdsbidraget det året. Två saker för arbetsgivare att se upp med här alltså; så det blir rätt!
Lennart SalomonssonSkatteexpert
torsdag 7 oktober 2021
Lästid: 2 Minuter

Kvittot daterat under anställningstiden

Som de flesta vet kan arbetsgivare bjuda sina anställda på skattefri motion och friskvård. Detta både i form av friskvårdsbidrag (när de anställda själva väljer sina aktiviteter) och så kallade naturaförmåner (när arbetsgivaren bestämmer aktiviteten).

Maxbeloppet för det skattefria friskvårdsbidraget är 5 000 kronor per anställd och kalenderår.

Även den som börjar sin anställning under året, eller den som har en tillfällig anställning under en del av året, ska erbjudas friskvårdsbidrag på samma villkor som övriga anställda. Det skattefria bidraget proportioneras då utifrån anställningstiden det aktuella året.

En förutsättning för att friskvårdbidraget ska kunna vara skattefritt i de här båda fallen är att den anställde har betalat för sin motionsaktivitet under den tid han eller hon varit anställd. Den som därför börjar sin fasta anställning den 1 oktober 2021 och lämnar in ett kvitto från september kan inte få något skattefritt friskvårdbidrag för detta.

Om kvittot däremot är daterat i november kan personen få 3/12 av företagets årsbelopp skattefritt. Den som börjar sin fasta anställning under året kan dock även – om arbetsgivaren vill – få hela årsbeloppet utan att skattefriheten äventyras varken för den nyanställde eller för de övriga anställda.

Både kvitto och utbetalning innevarande år

Vi får ofta frågor i supporten till våra servicepaket (Lön och Skatt) om vad som gäller när anställda lämnar in sina motionskvitton i slutet av året. Kan arbetsgivaren då betala ut bidraget i januari och hänföra det till föregående års friskvårdsbidrag?

Nej, säger Skatteverket!

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna hänföras till innevarande år ska både kvittot vara daterat och ersättningen ha betalats ut under det innevarande året. Så det gäller alltså här att ha rutiner på arbetsplatserna för senast när utläggskvittona ska lämnas till löneavdelningen för att utbetalningen ska hinnas med innan året är till ända.

Skatteverket har dock öppnat upp för senkomna kvitton som inte hinner löneberedas i tid innan årsskiftet. Om kvittona lämnas in i november eller december år 1, och utbetalningen görs i januari år 2, kan – enligt Skatteverket – beloppet hänföras till friskvårdsbidraget för år 2.

Även om kvittot alltså är från år 1 ”tär” bidraget här på det skattefria friskvårdsbidraget för år 2. Men det är ju alltid något, eller hur?

Men tänk att det ska behöva vara så krångligt …

Missa inte

Livekurs: Motion och friskvård

 

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: