Skatt och avgifter på ersättningar till skolklasser och idrottsföreningar?

Företag som betalar ut ersättningar för olika tjänster till skolklasser och idrottsföreningar behöver i regel inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningarna. För att slippa göra detta krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Lennart SalomonssonSkatteexpert
onsdag 5 september 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Det är inte ovanligt att företag låter skolklasser eller idrottsföreningar utföra olika enklare arbeten för företagen. Pengarna som klasserna och föreningarna då tjänar kanske ska användas för skolresor och liknande.

Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att dela ut reklam. Det kan också vara fråga om att klippa gräsmattor, rensa i rabatter eller utföra annat trädgårdsarbete.

En fråga som uppkommer här är om företaget ska göra skatteavdrag och lämna kontrolluppgift på ersättningarna. En annan fråga är om ersättningarna ligger till grund för arbetsgivaravgifter.

Svaret är olika beroende på vilka som är mottagare av ersättningarna.

När en skola är betalningsmottagare

Om skolan står som betalningsmottagare behöver företaget inte göra skatteavdrag. Det blir då inte heller några arbetsgivaravgifter och ersättningarna behöver inte redovisas på kontrolluppgift.

Detta gäller för klasser på grundskole- eller gymnasienivå. Arbetet ses då som ett led i utbildningen, och skolan får sedan fritt använda pengarna för olika gemensamma ändamål, t ex en skolresa.

När en idrottsförening är betalningsmottagare

Om det är en idrottsförening som utför de olika arbetsuppgifterna genom sina medlemmar är det viktigt att företaget ber föreningen visa att den är godkänd för F-skatt. Om så är fallet behöver några skatteavdrag inte göras.

Även om de aktuella arbetsersättningarna är de enda ersättningar som idrottsföreningen får, krävs alltså att föreningen är godkänd för F-skatt för att skatteavdrag inte ska göras. Detta även om föreningen inte ska beskattas för inkomsten. Skatteverket beslutar då om ett godkännande för F-skatt men utan någon skattedebitering, ett så kallat nollbeslut.

Skatteavdrag ska däremot alltså göras på ersättningar till föreningar som inte är godkända för F-skatt. Avdraget uppgår till 30 % av ersättningen.

Observera att gränsen för när skatteavdrag ska göras går vid 1 000 kr per mottagare och år.

Om skatteavdrag har gjorts ska företaget även lämna kontrolluppgift. Några arbetsgivaravgifter blir dock aldrig aktuella när det är fråga om arbetsersättningar till idrottsföreningar.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom skatt? 

Då kan du prova Servicepaket Skatt gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på skatteområdet, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och blanketter m m. Dela sidan: