Slopa extraskatten på gåvor!

Företag som skänker gåvor till krig, katastrofer, välgörenhet och till samhällsnyttiga projekt ska inte behöva betala extra skatt för sina hjälpinsatser. Lagstiftningen måste ändras så att hållbarhet blir mer värd! Det menar Håkan Larsson, moms- och skatteexpert på Simployer.
Håkan LarssonMoms- och skatteexpert
fredag 8 december 2023
Lästid: 2 Minuter
ÅSIKT: Företag som hjälper till vid krig, katastrofer och samhällsviktiga projekt ska inte behöva betala extra skatt, menar Håkan Larsson, moms- och skatteexpert på Simployer.

Företag hjälper ibland till vid krig, pandemier, naturkatastrofer och samhällsviktiga projekt. Detta genom att skänka varor, tjänster eller andra gåvor. Det kan vara kläder, skyddsutrustning, pengagåvor, hjälp till sjukvårdsinsatser, el- och värmeutrustningar och andra akuta hjälpinsatser.

Uttagsbeskattning på värdet av gåvorna

Om varorna eller tjänsterna har ett marknadsvärde finns en risk att företagen måste betala extra skatt på värdet av de skänkta produkterna och ibland även moms på kostnaden – så kallad uttagsbeskattning.

Exempel:
AB Dieselvärme har kommit överens med sina anställda om att tillverka ett antal extra portabla elverk, som skickas till krigshärjade områden i Ukraina. Detta utan att företaget får betalt för produkterna.

Trots att hjälpinsatsen är enormt viktig för mänsklig överlevnad finns en risk att AB Dieselvärme måste betala inkomstskatt på marknadsvärdet av elverken. Staten får alltså in extra skatt för insatser som är till stor hjälp för samhället i stort.

Det finns visserligen undantag, till exempel för gåvor som inte har något värde och för vissa varuprover. Företaget kan också slippa uttagsbeskattning om man kan visa att hjälpinsatserna leder till motsvarande ökade intäkter för den egna verksamheten. Detta är dock ofta är väldigt svårt att bevisa.

Skattefrihet för gåvor vid hjälpverksamhet

Det är inte logiskt – och också helt otidsenligt – att företag ska behöva betala extra skatt för varornas eller tjänsternas värden när företagen hjälper till vid projekt som är samhällsnyttiga.

För staten borde det räcka att dessa gåvor minskar på samhällets egna kostnader. Det borde därför finnas tydliga regler att företagen inte ska behöva betala extra skatt eller moms för sådana gåvor och inte heller för pengagåvor till samhällsnyttiga organisationer.

Det kan vara svårt att sätta gränser för när företagen ska slippa extrabeskattning av gåvorna. Vilket kan göra att ny lagstiftning aldrig blir av. Men man kan ju börja med några – som jag tycker – självklara exempel:

  • Hjälpinsatser och gåvor vid krig, pandemier, jordbävningar, eldsvådor och andra naturkatastrofer.
  • Insatser som hjälper samhället att nå de klimatmål som är fastställda (bidrag för klimatkompensation, slopad energiskatt på egenproducerad el m.m).
  • Pengagåvor till samhällsviktiga organisationer (Rädda Barnen, Röda Korset, Barncancerfonen, Stadsmissionen, Läkare Utan Gränser m.m.) Här är en utredning tillsatt (Fi 2023:07) som långsamt ser över reglerna (förslag först i december nästa år?)

En långsiktig och hållbar lagstiftning

Vid en tydlig och hållbar lagstiftning kommer företagens vilja till hjälpinsatser att öka. Genom att företagen skänker varor, tjänster eller på annat sätt bidrar till samhällsnyttiga projekt kommer samhället att få en långsiktig och hållbar kostnadsminskning. Allt som är positivt för en hållbar utveckling borde vara mycket mer prioriterat. Håller ni med?Dela sidan: