Teckningsoptioner kan inte vara personaloptioner

Skatteverket har i ett uttalande meddelat att en teckningsoption är ett värdepapper enligt inkomstlagen. Detta skapar problem när det gäller personaloptionsprogram.
onsdag 29 augusti 2018
Lästid: 1 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Regler om personaloptioner

En personaloption är inte ett värdepapper utan endast ett löfte från en arbetsgivare om att en anställd i framtiden ska få förvärva värdepapper. En anställd som får en personaloption ska inte beskattas. Beskattning sker först när den anställde nyttjar sin rätt att förvärva värdepappret. 

Sedan den 1 januari 2018 finns särskilda bestämmelser om kvalificerade personaloptioner. Reglerna innebär - till skillnad mot vanliga personaloptioner - att den som förvärvar andelar genom att utnyttja sådana optioner inte beskattas. Andelarna beskattas istället när de säljs och då i inkomstslaget kapital. 

Arbetsgivaren ska inte heller betala några arbetsgivaravgifter, varken vid förvärvet av andelarna eller när andelarna säljs. 

Skattelättnaderna för kvalificerade personaloptioner omfattar små, nystartade onoterade företag som har färre än 50 anställda. Du kan läsa mer om reglerna för kvalificerade personaloptioner här i Servicepaket Skatt.

Problemet med Skatteverkets synsätt

Att teckningsoptioner betraktas som ett värdepapper innebär att man inte kan lämna en teckningsoption till anställda, om man vill tillämpa reglerna om personaloptioner. En anställd som förvärvar en teckningsoption beskattas istället omedelbart vid förvärvet.

Ger man anställda löfte om att i framtiden få teckna värdepapper, utan att de anställda får teckningsoptioner enligt reglerna i ABL, finns dock risk att de som äger aktier i bolaget när personaloptionerna ska lösas in, inte röstar för att ge ut aktier i enlighet med optionsprogrammet. Det skulle innebära att anställda inte får ut aktier enligt de löften som tidigare lämnats. 

I praktiken måste man därför skriva in i personaloptionsprogrammen (vare sig det gäller kvalificerade personaloptioner eller vanliga personaloptioner) att den anställde har rätt att få annan ersättning från företaget om den anställde inte kommer att tilldelas aktier. Denna ersättning kommer dock att bli skattepliktig.

Vill du veta mer om senaste nytt inom skatt? 

Då kan du prova Servicepaket Skatt gratis. I paketet får du tillgång till en gedigen faktabank, interaktiva verktyg, checklistor, blanketter och mycket mer som hjälper dig i ditt dagliga arbeteDela sidan: