Tre LAS-utredningar tillsatta – det här innehåller de

PTK, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv har förhandlat om anställningsskydd och omställning. Förhandlingarna resulterade i en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Nu har Regeringskansliet beslutat om tre utredningar för att genomföra parternas överenskommelse.
fredag 15 januari 2021
Lästid: 1 Minut
Tre utredningar är tillsatta för att genomföra parternas överenskommelse för att få en ny arbetsmarknadslagstiftning, skriver Victoria Ödlund, HR- och löneexpert på Simployer. På bild: Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Parternas förhandlingar har spänt över frågor som rör anställningsskyddsregler, omställningssystem samt arbetslöshetsförsäkringen. Avsikten från parternas sida har varit att ta ett helhetsgrepp om vilka faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet. 

Parterna har gemensamt begärt att regeringen ska modernisera arbetsrätten i enlighet med principöverenskommelsen. Regeringen, i sin tur, har beslutat om tre utredningar för att genomföra partsöverenskommelsen. I uppdragen ingår att lämna lämpliga förslag till lagändringar samt nödvändiga följdändringar.

Här beskriver vi vad de tre utredningarna handlar om.

Obs! Det är viktigt att poängtera att den så kallade ”LAS-utredningen” eller ”LAS-överenskommelsen” trots sin benämning i media innehåller fler förändringar än enbart justeringar i Lagen om anställningsskydd. 

Utredning om omställnings- och kompetensstöd

Uppdraget innebär att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör en ny offentlig omställningsorganisation, som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Utredning om anställningsskydd och tillhörande frågor

Uppdraget innebär att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör anställningsskydd samt att analysera hur principöverenskommelsen ska genomföras i den del som av parterna kallas för klargöranden och förtydliganden i arbetslöshetsförsäkringen. Dessa är kopplade till att en anställd får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen under den tid som hen får en talan om ogiltighet prövad, med anledning av arbetsgivares uppsägning.

Utredning om nytt och parallellt offentligt studiestöd

Uppdraget innebär att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Redovisning och ikraftträdande

Alla tre uppdragen ska redovisas senast den 15 maj 2021. Därefter fortsätter ett arbete för att förslagen ska kunna beslutas och träda i kraft före halvårsskiftet 2022.

Källor – och möjlighet att läsa mer:

Uppdragsbeskrivning om genomförande av principöverenskommelse om grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Uppdragsbeskrivning om genomförande av principöverenskommelsen om ett nytt och parallellt offentligt studiestöd

Uppdragsbeskrivning om genomförande av principöverenskommelsen om anställningsskydd och tillhörande frågor

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: