Vad gör du om Skatteverket hör av sig?

Skatteverket genomför årligen ett stort antal kontroller av såväl privatpersoner som näringsidkare. Det rör sig om tiotusentals kassaregister- och personalliggarkontroller – som med tiden har kommit att bli ett normalt inslag för många näringsidkare – men också olika slags skatterevisioner och så kallade skrivbordsgranskningar.
torsdag 18 april 2019
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Vad ska man tänka på när det rör sig om den senare typen av kontroller?

De självklara råden som gäller för alla är att ha ordning på sina deklarationsunderlag och – om man är företagare – sin bokföring. Det är också bra att ha någon sorts handlingsplan. Här får du ett antal goda råd inför en eventuell kontroll.

Ha en handlingsplan

Var förberedd, ha ordning på tillstånd och andra handlingar och var inte rädd för att ta hjälp. Det gäller för övrigt inte bara inför kontakter från Skatteverket, utan som företagare är det A och O även när andra myndigheter hör av sig.

Börja med att kontrollera identiteten. Det förekommer att personer felaktigt utger sig för att vara myndighetsföreträdare, så att be om legitimation vid ett fysiskt besök eller att motringa när man blivit uppringd upplevs inte som konstigt.

Vill du bli uppdaterad om det senaste inom skatt? Med Servicepaket Skatt har du tillgång till vår stora faktabank, smarta räknesnurror, aktuella webinar och expertsupport. Få tillgång till paketet

På telefon

Blir du kontaktad på telefon kan det vara bra att be att få återkomma, eller att be att få eventuella frågor skriftligen. Du kanske behöver hjälp av en rådgivare för att kunna lämna korrekta och fullständiga uppgifter. Det är också lätt att bli stressad när man blir uppringd av en myndighet, vilket kan leda till missförstånd eller att man ger andra uppgifter än de som egentligen efterfrågas.

Det kan också vara så att du av okunskap har gjort ett i sak felaktigt yrkande i din deklaration, till exempel yrkat ett avdrag som det visar sig att du inte har rätt till. Då är det bra att känna till att ett uteblivet svar från din sida ofta bara leder till att yrkandet inte godkänns, till skillnad från ett svar som kanske bekräftar att yrkandet var felaktigt, kan leda till skattetillägg.

För att kunna påföra skattetillägg krävs nämligen att Skatteverket kan visa att det är mycket sannolikt att deklarationsuppgiften var felaktig.

Det kan tyckas märkligt att man kan hamna i ett bättre läge genom att inte svara på en fråga, men det är en konsekvens av hur lagstiftningen ser ut.

Vid besök

Om du vet att du kommer att få besök, till exempel efter att ha fått ett beslut om skatterevision, bör du kontakta din redovisningskonsult eller annan rådgivare. Det är bra att i förväg försöka bilda sig en uppfattning om vad besöket kan tänkas gälla, om man inte kan få den informationen från Skatteverket.

Ta inte emot själva besöket ensam. Ta hjälp, exempelvis av redovisningskonsult, revisor eller ekonomichef. Skatteverkets granskare kommer inte ensamma, och det bör inte heller du göra. Även om du anser dig ha gjort rätt så kan ett kontrollbesök innebära stress som lätt leder till missuppfattningar.

Fundera på om de egna lokalerna är den bästa platsen att träffas. Din redovisningskonsult kanske har bokföring och andra underlag, varför det kan vara bättre att föreslå att ni träffas där. Det kan också kännas bättre att träffas på neutral mark. En skatterevision ska ske i samförstånd, så var inte rädd för att föra fram dina synpunkter.

Om besöket sker i verksamhetslokalen bör du se till att rätt personal – dvs bara de som verkligen har efterfrågad information – svarar på frågor.

Lyssna på vad som sägs och vilken information som efterfrågas. Du ska naturligtvis ge ett gott bemötande, men du måste inte känna att du behöver bryta en tystnad med spontant berättande. Mötet är inget kafferep, dina motparter är där i tjänsten. De är dessutom erfarna, och att vara tyst är en beprövad teknik för att få någon att frivilligt lämna överskottsinformation.

Be avslutningsvis att få alla eventuella frågor skriftligt, så att de kan gås igenom med eventuell rådgivare.

Dokumentera

Skatteverkets handläggare och skatterevisorer gör löpande tjänsteanteckningar, vilka kan komma att användas i deras utredning. Om du svarar på frågor – per telefon eller vid ett möte – kan det vara bra att även du eller din rådgivare gör egna anteckningar av vad som har sagts. Ett alternativ kan också vara att spela in samtalet. Moderna telefoner har ofta inspelningsfunktion, och det är alltid tillåtet att spela in ett samtal där man själv är part.Dela sidan: