After work – skattefri eller skattepliktig förmån?

Det är inte ovanligt att arbetsgivare anordnar s k after work för de anställda med jämna mellanrum. Efter arbetsdagens slut, till exempel varje fredag eller en gång i månaden.
den 20 februari 2019
Lästid: 3 Minuter
Arbetsgivaren då kanske bjuder på öl och vin med tilltugg i form av t ex nötter och chips eller smårätter, ostar, oliver och charkuterier.

Arbetsgivarens syfte med dessa tillställningar är att skapa en bra sammanhållning och trivsel bland personalen. Det är alltså inte fråga om informationsmöten eller annat arbete.

Flera frågor kan dyka upp vad gäller arbetsgivarens utgifter för fri after work till de anställda. Är de avdragsgilla – helt eller delvis – och får företaget avdrag för momsen?

Andra vanliga frågor är om de anställda ska beskattas för den fria after worken eller inte. Kan detta anses utgöra skattefri personalvård eller kan det vara fråga om skattefri intern representation?

Det går inte att utläsa, varken i inkomstskattelagen (IL) eller dess förarbeten, hur utgifter för after work ska behandlas. Skatteverket har heller inte tagit ställning i frågan.

Den fortsatta framställningen bygger därför helt på vår uppfattning.

Skattefri och avdragsgill personalvård?

Av 11 kap 11 § inkomstskattelagen (IL) framgår att en skattefri personalvårdsförmån ska avse förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. I 12 § anges förfriskningar och annan enklare förtäring i samband med arbetet som exempel på skattefri personalvård.

I förarbetena till 12 § IL exemplifieras ”förfriskningar och annan enklare förtäring” med kaffe och bulle, frukt med mera.

Det ligger i sakens natur att det fria kaffet, teet, bullen, frukten m m kan erbjudas de anställda varje dag (eller vissa dagar) i veckan. Detta är en trivselförmån i samband med arbetet; en förmån som de anställda får vid pauser under arbetsdagen. Förmånen, som dessutom är av mindre värde, är därför skattefri.

Med hänvisning till förarbetenas exempel på skattefria personalvårdsförmåner torde inte alkoholhaltiga drycker kunna räknas dit. En annan anledning är att förmånen ju ska utges ”i samband med arbetet”, vilket inte torde innebära efter arbetsdagens slut.

Vidare torde värdet av alkoholhaltiga drycker inte utgöra ”mindre värde” på samma sätt som värdet av fritt kaffe och te m m.

Med hänsyn till ovanstående torde anställdas förmån av fri after work – åtminstone enligt huvudregeln och om det förekommer ofta – vara skattepliktig. Avdrag medges då för hela utgiften (inklusive momsen) som en personalkostnad.

Förmånsvärdet för respektive anställd, som alltså ligger till grund för både skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, uppgår till marknadsvärdet (inklusive moms) av det som den anställde har konsumerat. Se dock nedan.

När det är fråga om tilltugg i form av mer än bara snacks, t ex tapas och andra smårätter, ostar, charkuterier och sallad, kan det bli fråga om kostförmån. Förmånsvärdet uppgår då till schablonmässiga 100 kr per person under 2022. Samma värde gällde under 2021.

Fri after work skulle dock kunna vara skattefri enligt bestämmelserna om intern representation (personalfest), se nedan. 

Skattefri och avdragsgill representation?

Kostförmån i samband med intern representation (personalfest) är skattefri. Arbetsgivaren får inte något avdrag för måltidskostnader vid representation. 

Avdrag medges dock för momsen för måltider på ett underlag av högst 300 kr per person för två personalfester per år.

Skulle sådan after work som inte förekommer alltför ofta, t ex endast en gång per kvartal, kunna utgöra skattefri intern representation? Enligt vår uppfattning är det mycket som talar för det.

Arbetsgivaren får då alltså avdrag för momsen på ett underlag av högst 300 kr per person för två after work (eller andra personalfester) per person och år. Någon förmånsbeskattning blir däremot inte aktuell för de eventuella övriga tillfällena.

Även vid ofta förekommande after work (se ovan) skulle – beroende på om arbetsgivaren inte redan har eller kommer att anordna två personalfester – ett eller två tillfällen med after work kunna vara avdragsgilla enligt bestämmelserna om intern representation. Övriga tillfällen är då inte avdragsgilla.

Måltider m m i samband med intern representation (här avses då både personalfester och informationsmöten samt interna kurser och konferenser) kan bli skattepliktiga om de förekommer alltför ofta. Med detta menas – enligt Skatteverket – oftare än varannan vecka.

Tvåveckorsperioden räknas här separat för varje typ av intern representation.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: