Att leda utan arbetsbeskrivning – så gör chefslösa Tenant & Partner

I en organisation utan chefer, där medarbetarnas inre drivkrafter är motorn i alla beslut, får ledarskapet en särskild betydelse. "Det är en stor skillnad att agera med en arbetsbeskrivning i ryggen jämfört med att leda där du själv tycker att det behövs." Det säger Torbjörn Eriksson, vd på Tenant & Partner, som bryter normen för hur företag kan fungera.
onsdag 25 september 2019
Lästid: 5 Minuter

Tenant & Partner är konsulter inom arbetsplatsutveckling och arbetar sedan ett par år tillbaka enligt organisationsformen Teal.

Eller gör de verkligen det?

Torbjörn Eriksson, vd och grundare, sätter ogärna etikett på sin metod. Hur de jobbar är mer en konsekvens av anledningen till att de över huvud taget finns till. Och den frågan är viktigare. För den som ändå vill ha ett namn på deras arbetssätt så ligger medarbetardriven nätverksorganisation närmare sanningen.

– Vi har en massa ledare men inga chefer. Vi har heller ingen ledningsgrupp eller klassisk chain of command där en liten grupp sätter en strategi för resten av företaget. Vi liknar mer en levande organism, med en tydlig riktning och ett gemensamt uppdrag, säger Torbjörn Eriksson.

För att förstå vad det här innebär och försöka komma närmare svaret på varför Tenant & Partner finns till, så backar vi bandet till år 2015. Det var då Torbjörn Eriksson och det befintliga ledningsteamet började stöpa om Tenant & Partners erbjudande och principerna för hur de skulle jobba. Men det var inte på grund av dåliga resultat – tvärtom, allt pekade uppåt. Istället handlade det om en insikt om att nästa generation företag inte kommer att se ut som de gjorde då – eller i dag. Faktorer så som globalisering, förändrade värderingar och transparens var och är något som alla företag måste förhålla sig till. Inte minst Tenant & Partner.

Tillsammans med en övertygelse om att det finns andra sätt att jobba på, som bättre fångar upp varje individs potential, valde man att bygga om företaget från grunden.

– Vi ville skapa ett företag som tog avstamp i människors inre drivkrafter, den genuina lekfullhet som tyvärr ofta blir sönderboxad i strukturer, säger Torbjörn Eriksson.

Med ”nya” Tenant & Partner ändrades fokuset från att handla om lönsamhet i traditionell mening, till att bli hållbara – i en inte lika traditionellt mening. För det innebar bland annat att förhålla sig till sina intressenter på ett helt nytt sätt.

– Vi finns inte bara till för våra aktieägare, utan även för våra kunder, medarbetare, samarbetspartners, ägare och såklart planeten, som vi lånat av framtida generationer. Vi ser på alla dessa med samma värde. Genom att samla värdeskapandet runt våra kunder och samtidigt involvera värdeskapandet för övriga intressenter, så skapas en positiv spiral där resultatet blir en win för alla. Vi vill med det visa att man kan driva ett företag på ett mer moget sätt, säger Torbjörn Eriksson och tillägger ödmjukt att de givetvis har en bit kvar att gå.

”Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv”. Så lyder Tenant & Partners syfte. Speglat mot kunderna betyder det att Tenant & Partner hjälper företag att utveckla den fysiska, den digitala och den mänskliga arbetsplatsen.

– Nästan alla våra kunder har ungefär samma problem: att hitta talanger, att engagera sina medarbetare, de har för långa beslutsprocesser, de har strukturer som låser inne innovation, de jobbar i silos och har en ledningsgrupp som är sjukt stressade över digitaliseringen. Vi försöker lista ut vilken arbetsplats de behöver för att nå sina visioner och bli framgångsrika, säger Torbjörn Eriksson.

För medarbetarna på Tenant & Partner gäller det ansluta till samma syfte. Eller snarare svara på frågan: Hur kan jag leva mina egna värderingar, växa som människa och i min yrkesroll, samtidigt som jag bidrar till organisationens mål? Någon annan arbetsbeskrivningen finns inte.

– Vi präglas av en stor portion självledarskap. Därför blir det extremt viktigt för oss att vara tydliga med vår riktning och våra prioriteringar. Där i ligger nyckeln för att vi själva ska lyckas, säger Torbjörn Eriksson.

När det kommer till ledarskapet så är det enligt Torbjörn Eriksson ett helt eget kapitel.

– Det är en av de viktigaste kuggarna för att få det här att fungera. Jämfört med traditionella bolag så handlar det om ett mer utvecklat ledarskap, ett mer adaptivt sätt att styra verksamheten mot visioner och mål.

Han liknar det vid att styra en segelbåt, där man hela tiden måste trimma seglen för att hålla rätt kurs, inte tappa fart eller gå på grund. Som navigator på båten använder Tenant & Partner bland annat &frankly, där de satt ett särskilt fokus på välmående. En faktor och ett mätetal som är minst lika viktigt som de finansiella KPI:erna.

– Vi använder &frankly bland annat för att kolla hälsa och välmående, utveckling, coachstrukturer och kommunikation. Med &frankly får vi en tajt och direkt feedback som våra team använder sig av för att hela tiden säkerställa utvecklingen, säger Torbjörn Eriksson.

Resultaten i &frankly fångas upp på teamnivå, i kompetensgrupper och vid det månatliga stormötet. Eller fredagspuben, som det egentligen är. Hur välmående-data korrelerar med övriga KPI:er är också helt och hållet transparent.

– Allt data finns på vår interna dashboard. Där kan vi i realtid se hur hälsa och övriga KPI:er rör sig i takt med varandra, säger Torbjörn Eriksson.

När det handlar om hälsa och välmående så samlas de specifika frågorna i ett ”Hälsoforum”. Där görs en övergripande analys av tillståndet i organisationen och man föreslår även åtgärder.

– Om hälsotrenden rör sig åt rätt håll är det givetvis jättebra. Men så länge någon befinner sig i fel kvadrant så är det en katastrof. Därför är det viktigt att förstå vad saker egentligen handlar om. Hög stressnivå behöver inte betyda att man har för mycket att göra. Det kanske handlar om otydliga förväntningarna, säger Torbjörn Eriksson.

Oavsett organisationsform, storlek eller syfte, så är det sällan allt fungerar precis som tänkt. En grundläggande tes är att allt utvecklas kontinuerligt, så även själva organisationen.

– Bara för att saker inte blir som man hoppas så innebär det inte att det är ett misslyckande. Varje ”spänning” som uppstår är istället en möjlighet att lära mig något om mig själv, en möjlighet att hjälpa något annan och en möjlighet att stärka hela systemet. Har man den attityden så får man en organisation som hela tiden pushar varandra framåt, säger Torbjörn Eriksson.

Torbjörn Eriksson om fördelar och utmaningar med att jobba i en syftesdriven organisation:

+ Stora möjligheter att ta till vara på din potential och drivkraft.
+ Oändliga möjligheter att påverka arbetsplatsen så att det blir den du vill jobba på. 
+ Kraften och stoltheten i att bidra till något meningsfullt tillsammans med andra.
 Det ställer krav på var och en att ”kliva in” och dra sitt strå till stacken. Alla är synliga och det krävs att man nätverkar och själv söker den hjälp man behöver.
 Eftersom medarbetarna själva påverkar stor del av sitt arbetsliv så kan det vara svårt att veta vilka förväntningar som ställs. 


Tenant & Partner är har funnits i över 25 år och är konsulter inom arbetsplatsutveckling. Bolaget består inklusive dotterbolag av drygt 100 medarbetare och har de senaste tolv åren varit på listan över Sveriges bästa arbetsplatser. Bolaget har alltid varit lönsamt.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: