Att vidareutveckla talangerna får dem att stanna

Konkurrensen om talangerna på arbetsmarknaden ökar år för år och det blir allt viktigare för arbetsgivare att göra sig attraktiva för att både lyckas anställa och behålla anställda. Vad gör då en arbetsgivare attraktiv i talangernas ögon? Jo, undersökningar visar gång på gång att medarbetare värderar möjligheten till personlig utveckling högt.
måndag 3 september 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Företaget Accenture genomförde 2011 en undersökning bland 3 400 chefer i 29 olika länder. Resultatet visade att nästan bara varannan medarbetare var nöjd med sitt jobb och att det huvudsakliga anledningarna till missnöjet var följande:

  • Underbetalda
  • Dåliga utvecklingsmöjligheter
  • Ingen möjlighet till karriärutveckling
  • Känsla av att sitta fast

Trots att just denna undersökning har några år på nacken uppvisar andra, mer aktuella, undersökningar samma resultat. Vi ser tydligt att det är viktigt för medarbetare att känna att de utvecklas kontinuerligt. Om de upplever att de stagnerar på sin nuvarande arbetsplats är de snabba att söka sig vidare. Tittar vi dessutom på nästa generation arbetstagare så säger de att en traditionell karriärutveckling inte tilltalar dem på samma sätt som tidigare generationer, att de vill prova olika typer av jobb och att de inte drar sig för att byta inriktning helt i arbetslivet.

Detta talar sitt tydliga språk. Arbetsgivare idag måste ständigt vidareutveckla sina medarbetare för att fortsätta framstå som attraktiva. Vad kan man då som arbetsgivare göra för att behålla och utveckla sin personal? Var går gränsen mellan personlig utveckling och företagets behov av specifik kompetensutveckling? Ska man kompetensutveckla för sakens skull? 

Det är naturligtvis inte arbetsgivarens ansvar att bekosta knypplingskurser och agilityträning med hunden om det inte faller under organisationens verksamhetsområde, men den arbetsgivare som inte förstår vikten av att erbjuda kreativa och utmanande utvecklingsmöjligheter kommer sannolikt få svårt att behålla medarbetare över tid. Medarbetares möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling kommer att vara avgörande för många företag och organisationer framöver. Det handlar i grund och botten om att kunna erbjuda talanger personlig och professionell utveckling samt tydliga karriärvägar. 

Arbetsgivare som satsar på att kontinuerligt vidareutveckla sina medarbetare skapar med hög sannolikhet lojala medarbetare som trivs, är engagerade och glada – och nöjda medarbetare skapar välmående organisationer.

Hur arbetar du med kompetens- och medarbetarutveckling i din organisation?

Behöver du struktur, kontroll och översikt? Simployer underlättar arbetet med kompetens- och medarbetarutveckling. Läs mer om Simployer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev helt kostnadsfritt och ta del av våra bästa råd och tips.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: