Avveckla verksamhet – vad händer med momsen?

Det är svåra tider för många företag just nu och på flera håll kan avveckling av verksamhet bli en ytterst aktuell fråga. Men vad händer då med momsen på de kostnader man har? Vi slog oss ner med momsexpert Håkan Larsson för att reda ut hur det egentligen fungerar med momsen när ett företag avvecklar sin verksamhet.
schedule den 6 maj 2020

Det går att avveckla en verksamhet på olika sätt, till exempel genom likvidation eller konkurs. Eller bara genom försäljning av tillgångar och avregistrering för moms och att företaget blir vilande.

Kostnader efter det att verksamheten lagts ned

Tar vi det sista exemplet så är det flera kostnader som kan komma efter att företaget lagts ner och blir vilande. Det kan vara kostnader för redovisningskonsulter och revisorer för att upprätta deklarationer, revision, bokslut och liknande. Eller juristkostnader för olika juridiska frågor vid avvecklingen, processer med mera. Det kan också vara olika typer av kontrakt och abonnemang som företaget sitter fast i under en period – till exempel hyreskontrakt, telefon- och bredbandsabonnemang.

- När det gäller momsen har man normalt rätt till momsavdrag på kostnader man har för att avveckla en momsskyldig verksamhet. Avdrag för moms medges då för de kostnader som kan kopplas till en tidigare bedriven momspliktig verksamhet. Om verksamheten var blandad, med både momspliktig och momsfri försäljning, får företaget avdrag för moms för den momsskyldiga delen, säger Håkan Larsson, momsexpert på Simployer.

Det kan även finnas kostnader som helt och hållet är kopplade till den tid som företaget är vilande och ingen momspliktig verksamhet bedrivits – så kallad icke ekonomisk verksamhet. 

- Företaget har normalt inte rätt till avdrag för moms för dessa kostnader. Det gäller även om företaget fortfarande står kvar som momsregistrerat.

Överlåtelse av verksamhet eller fusion

Ibland överlåter företaget sina tillgångar till någon annan som driver verksamheten vidare. När tillgångar säljs eller fusioneras till ett annat företag, som ska driva verksamheten vidare, kan överlåtelsen ses som en verksamhetsöverlåtelse.

- En verksamhetsöverlåtelse anses inte som en försäljning när det gäller moms. De utgifter som företaget har i samband med en verksamhetsöverlåtelse anses därför som kostnader i en verksamhet som fortsätter, så kallad going concern-princip. Det innebär att momsen på kostnaderna kan vara avdragsgill helt, delvis eller inte alls. Om utgifterna avser överlåtelse av en momspliktig verksamhet är momsen normalt avdragsgill fullt ut, säger Håkan Larsson.

Om verksamheten var blandad har företaget rätt till avdrag till den del utgifterna är kopplade till den momsskyldiga delen av verksamheten, men inte till den del de avser den momsfria delen.

Försäljning av fastigheter och aktier i dotterbolag

Vid försäljningar av vissa tillgångar kan rätten till momsavdraget bli riktigt komplicerat. Det gäller framförallt utgifter på avvecklingskostnader vid försäljning av fastigheter och vid försäljning av aktier i dotterbolag.

- När en fastighet säljs är momsen på utgifterna, som huvudregel, inte avdragsgill. Det beror på att försäljning av en fastighet är en momsfri försäljning. Om fastigheten ingår i en verksamhetsöverlåtelse kan dock momsen vara avdragsgill till den del som verksamheten är momsskyldig, säger Håkan Larsson.

Försäljning av aktier i dotterbolag är också en momsfri försäljning. Därför anser Skatteverket att företag normalt inte har rätt till avdrag för moms på utgifter som är kopplade till försäljning av dotterbolag. I vissa fall kan företaget få avdrag för moms. Det gäller om bolaget kan visa att dotterbolaget varit kopplad till moderbolagets momsskyldiga verksamhet och att pengarna man får används och investeras i en momsskyldig verksamhet.

Företagets kostnader vid likvidation

När ett företag likvideras kan företaget ha kostnader för konsulter, jurister, likvidator, revisorer med mera. Men hur fungerar det egentligen med avdrag för momsen på dessa kostnader?

- Som jag var inne på har företag rätt till avdrag för moms om utgifterna är kopplade till en momsskyldig verksamhet. Det gäller även om utgifterna uppstått efter det att verksamheten har upphört. Ett företag som helt bedriver momsskyldig verksamhet borde därför ha rätt till avdrag för momsen på kostnaderna för att likvidera företaget.

Håkan Larsson tillägger att, även när det gäller inkomstskatten, så har ett bolag i likvidation rätt att dra av sina utgifter för att avveckla bolaget. Det finns en dom på det - RÅ 2006 ref 44.

Företagets kostnader för ackord

Innan ett företag avvecklas kan det ha funnits kostnader för att få nedsättningar av sina fordringar genom ackord. Utgifter för att få ett ackord mot sina borgenärer är kopplade till att förstärka företagets kapital för att undvika en konkurs eller likvidation.

- Det finns både EU-domar och svenska domar som visar att utgifter som är kopplade till att förstärka företagets kapital gör att man får avdrag för momsen. Moms på utgifter för ackord borde därför, i alla fall enligt mig, vara avdragsgill som allmänna omkostnader om de avser en momsskyldig verksamhet. Detta är en skillnad mot inkomstbeskattningen. Enligt Skatteverket är ett företags utgifter för att få ett ackord, juristkostnader med mera, inte avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Detta eftersom de är kopplade till en skattefri ackordsvinst, säger Håkan Larsson.

Moms vid konkurs

Det finns särskilda momsregler för hur momsen ska hanteras vid konkurs. När tingsrätten beslutat om konkurs (konkursutbrottet) förlorar företaget rätt till sin egendom. Då tar istället konkursboet över.

- Företaget (gäldenären) ska dock redovisa både in- och utgående moms för köp och försäljningar där skattskyldigheten (t.ex. leverans eller förskott) inträffat före konkursutbrottet. Företaget är också skyldigt att lämna momsdeklaration för dessa perioder, säger Håkan Larsson, momsexpert på Simployer.

Efter konkursutbrottet är det konkursboet som tar över skyldigheten att redovisa moms på rätt sätt.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss, en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: LinkedIn twitter