Elcykel och bruttolöneavdrag – hur funkar det?

Att erbjuda anställda förmånscyklar mot löneväxling kan vara en riktigt bra affär för dessa utan extra kostnad för arbetsgivaren. På samma gång bidrar arbetsgivaren till ökad cykelpendling vilket i sin tur skapar positiva effekter för miljö och hälsa.
Ingrid LangkildeSkatteexpert
tisdag 29 mars 2022
Lästid: 4 Minuter

En viss del av anställdas förmån av fri cykel är skattefri från och med den 1 januari 2022. Skattelättnaden är utformad på samma sätt som den så kallade Hem-PC-reformen. Det innebär att de anställda kan erbjudas den skattefria cykelförmånen i utbyte mot ett bruttolöneavdrag. 

Genom löneväxlingen blir det kostnadsneutralt för arbetsgivaren, samtidigt som den anställda kan få upp till ca 60 procents ”rabatt” på cykeln jämfört med att köpa cykeln själv. Storleken på rabatten beror på den anställdes marginalskatt; ju högre inkomst desto högre ”rabatt”. 

Det finns alltså all anledning att titta närmare på denna nya skattefria förmån. Detta både ur ett hållbarhetsperspektiv och utifrån perspektivet att vara en attraktiv arbetsgivare.  

En del i att vara en bra och attraktiv arbetsgivare är att bry sig om sina medarbetares hälsa och att underlätta för dem att skapa hälsosamma beteenden. Ett exempel på det är att se över mötesrutiner, kanske kan några av dem genomföras som ”walk’n talk” istället för att sitta stilla i ett konferensrum eller framför datorskärmen. Ett annat exempel kan vara att underlätta för medarbetaren att ta sig till och från jobbet på ett hälsosamt sätt. Då är förmånscykel ett ypperligt alternativ! Win-win för både medarbetaren, miljön och för arbetsgivaren. 

Villkor för skattefrihet 

Det finns ett tak för den skattefria cykelförmånen. Denna får uppgå till högst 3 000 kr per år (250 kr/mån). Om det årliga förmånsvärdet för en cykel uppgår till t ex 3 600 kr/år uppkommer en skattepliktig förmån på 600 kr/år (50 kr/månad).  

En förutsättning för skattelättnaden är vidare att erbjudandet om förmånscyklar riktar sig till hela den stadigvarande personalen på den aktuella arbetsplatsen.  
Med arbetsplats menas här – enligt Skatteverket – en naturligt avgränsad arbetsplatsenhet. Detta geografiskt eller verksamhetsmässigt. 

Det är alltså möjligt att undanta vissa anställda från erbjudandet om cykelförmån. Samtidigt som det är fullt möjligt att erbjuda alla anställda oavsett anställningsvillkor om arbetsgivaren så vill.  

Vilka cyklar omfattas? 

Ett av syftena med skattelättnaden för cykelförmån är att underlätta cykelpendling. Lättnaden omfattar därför endast cyklar som typiskt sett används till sådan pendling, d v s trampcyklar och elcyklar.  
Även mountainbikar omfattas, men däremot inte t ex elsparkcyklar. 

Även om syftet är att ge bättre förutsättningar för cykelpendling ställs inget krav på att cykeln faktiskt används just för resor till och från arbetet, utan all privat användning fungerar. 

Cykelförmån mot löneväxling 

Det är som sagt fullt möjligt att de anställda – genom löneväxling – finansierar arbetsgivarens kostnad för förmånscyklarna. Både brutto- och nettolöneavdrag kan bli aktuellt här. 

  Om det årliga förmånsvärdet uppgår till högst 3 000 kr blir det bara bruttolöneavdrag. Skulle förmånsvärdet överstiga 3 000 kr blir det även ett nettolöneavdrag för det överskjutande beloppet för att det ska bli kostnadsneutralt för arbetsgivaren. 

Det finns ingen lagstadgad schablon för cykelförmån på samma sätt som det gör för bilförmån. Skatteverket har däremot tagit fram en schablon för hur förmånsvärdet för fri cykel kan beräknas. Denna schablon är dock bara en riktlinje. Arbetsgivaren kan alltså anpassa beräkningen efter egna förhållanden. 

Om Skatteverkets schablon används så är en vanlig cykel med ett nypris på upp till 15 000 kr helt skattefri. För en elcykel gäller ett nypris på upp till 11 500 kr: 

Om man utgår från Skatteverkets schablon och räknar med att arbetsgivarens totalkostnad för cykeln uppgår till samma belopp får man följande effekt vid löneväxling mot en vanlig cykel som kostar 15 000 kr. 

En anställd som har en marginalskatt på 33 procent får en ”rabatt” på cykeln på 49 procent medan den som har en marginalskatt på 53 procent får en ”rabatt” på hela 64 procent. 

Vid löneväxling mot en elcykel inklusive batteri som kostar 15 000 kr blir rabatten för den anställda något lägre bland annat beroende på att förmånsvärdet hamnar över 3 000 kr. 

En anställd med en marginalskatt på 33 procent får en rabatt på elcykeln på 39 procent medan den som har en marginalskatt på 53 procent får en rabatt på 51 procent. 

I båda fallen alltså en riktigt bra rabatt för de anställda och detta utan någon direkt extra kostnad för arbetsgivaren! 

Råd och tips inför löneväxlingen 

Genom att använda bruttolöneavdrag får arbetsgivaren alltså kompensation för sina leasingavgifter eller inköpskostnader m m för att låna ut cyklarna till de anställda. Men finns det då inga nackdelar med att erbjuda cykelförmån mot bruttolöneavdrag? Det man kan konstatera är att det - som vid all löneväxling - är viktigt att tänka till innan man sätter det i verket.  

Det är många frågor som behöver regleras. Det gäller bland annat vad som händer om anställningen upphör under avtalstiden samt om sjuklön, övertidsersättningar, semesterlön etc ska beräknas på lönen före eller efter bruttolöneavdraget. Ska den anställde kanske få köpa ut cykeln när avtalet löper ut, och i så fall till vilket pris?  

Genom att reglera den här typen av frågor i ett skriftigt avtal redan från början sparar man mycket administration.  

Hur många kommer börja cykelpendla? 

Det ska bli spännande att följa utvecklingen och se vilken effekt denna reform har på cykelpendlandet eller cyklandet i allmänhet. Hem-PC-reformen 1997 medförde att ca 1 miljon svenskar fick tillgång till PC i sina hem och att datamognaden hos svenska folket höjdes väsentligt. 

Skattelättnaden för cykelförmånen kommer förstås inte att kunna nå lika revolutionerande effekter för cyklandet. Men för varje ny cyklist som denna reform ger upphov till är det en vinst både för klimatet och för hälsan. 

Missa inte!

Tycker du att det verkar intressant med löneväxling och cykelförmån? Anmäl dig till vårt gratis webinar den 7 april kl 10.00 så berättar vi mer……. 

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: