Förmån av fri el vid arbetsplatsen blir skattefri under tre år

Anställda ska kunna ladda både bilar, motorcyklar, mopeder och cyklar skattefritt vid arbetsplatsen. Det har riksdagen beslutat. Skattefriheten gäller tillfälligt under tre år med start den 1 juli 2023.
Pia WeimarsdotterSkatteexpert
fredag 18 augusti 2023
Lästid: 2 Minuter

Skatteverket anser sedan tidigare att fri laddning av el till cyklar – både privata cyklar och förmånscyklar – är en skattefri förmån. En förutsättning för skattefrihet är att samtliga anställda erbjuds förmånen och att laddningen äger rum i samband med cykelpendling till och från arbetsplatsen.

I så motto kan den fria elen till elcyklar sägas vara en skattefri personalvårdsförmån.

I budgetpropositionen för 2023 aviserade regeringen ett kommande förslag om att även laddning av el till egna bilar och förmånsbilar skulle vara skattefri. Detta under en tillfällig period på tre år.

Den 16 mars 2023 lade regeringen fram ett skarpt lagförslag med detta innehåll, som riksdagen nu – utan ändringar – har klubbat igenom.  

Psst... Du har väl inte missat vår populära kurs Skatteträff 23/24?

Välkommen på en heldag som uppdaterar dig med det senaste inom skatt. Gör som så många andra och och se till att säkra din skattekompetens inför framtiden. 

Boka din plats här!

Publika laddstationer och laddstationer vid bostaden

Av de nya reglerna framgår att en förutsättning för skattefrihet är att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten omfattar personbilar av klass I, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och cyklar.

Att arbetsgivaren ska tillhandahålla laddningspunkten eller eluttaget innebär att det är arbetsgivaren som direkt ska bära ansvaret för kostnaderna för laddningen. Det spelar dock ingen roll om laddningspunkten ägs av arbetsgivaren eller om det är fråga om en laddningspunkt som arbetsgivaren hyr eller på annat sätt disponerar.

Skattefriheten omfattar däremot inte laddning vid en publik laddstation där den anställde betalar för sin egen laddning och därefter får ersättning från arbetsgivaren för sina kostnader.

Syftet med de nya bestämmelserna är att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta samt gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, mindre hållbara, alternativ. De tillfälliga reglerna om denna skattefrihet förväntas också minska den administrativa börda som både arbetsgivare och anställda har vad gäller redovisningen av förmån av fri el till bland aannat bilar.

Skattefriheten för fri el gäller inte om arbetsplatsen är belägen i den anställdes bostad. Att förmån av laddel vid bostaden är skattepliktig utesluter däremot inte att den som har sitt tjänsteställe i bostaden omfattas av den tillfälliga skattefriheten för laddning som görs i anslutning till en arbetsplats som inte är belägen i bostaden.

Gäller mellan 1 juli 2023 till och med 30 juni 2026

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2023. De ska tillämpas på förmån av fri el som tillhandahålls efter ikraftträdandet.

Reglerna gäller endast tillfälligt under en period på tre år, det vill säga till och med den 30 juni 2026, och gäller alltså endast fri el som laddas vid arbetsplatsen.

Läs mer här.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: