Förutsättningar för att lyckas med mentorskap

Att arbeta med mentorskap är ett bra sätt för att bidra till utveckling och motivation på en arbetsplats. Blir mentorarbetet lyckat är chansen att behålla kompetenta kollegor större, samtidigt som kunskap, företagskultur och erfarenheter utnyttjas och behålls inom organisationen.
torsdag 1 april 2021
Lästid: 3 Minuter

Mentorns roll är att inspirera till lärande och utveckling, och att presentera sin adept för användbara kontakter. Med hjälp av mentorn kan adepten snabbare komma in i sin arbetsroll och vidareutvecklas.

Samarbete för lärande

Relationen mellan mentor och adept är avgörande för att samarbetet ska vara givande. Saknas personkemi är det bättre att hitta en ny mentor. Det är också viktigt att mentorn inte är adeptens chef eller jobbar med exakt samma uppgifter. I många fall kan det till och med vara en fördel om mentorn är från en helt annan del av organisationen, eller varför inte någon utanför verksamheten.

Samtidigt är det viktigt att mentorn har relevanta erfarenheter för att adepten ska få ut något av mentorskapet. Till exempel kan den som tagit sig an en chefsroll ha mycket utbyte av att ha en mentor som också arbetar som chef, även om de kommer från olika branscher.

Mentorns roll – bollplank och diskussionspartner

Något som ofta fungerar bra är att mentorn lyfter frågor som är både utforskande och utmanande. Mentorn kan också berätta om egenupplevda händelser, dela med sig av åsikter och bolla idéer med adepten. Detta är i många fall mer utvecklande än att ge direkta råd, eftersom adepten själv får möjlighet att tänka igenom vad som kommer att funka bäst i olika situationer. Sedan kan mentorn och adepten tillsammans diskutera och utvärdera resultatet.

Mentorns egenskaper

För att passa som mentor är det bra att vara nyfiken på andra människor och att vilja hjälpa dem att göra sitt bästa. Att känna entusiasm inför att dela med sig av sina erfarenheter, men också att vara ödmjuk och lyssna på adeptens egna tankar och idéer är även det viktiga egenskaper.

Några fördelar med mentorskap

 • Utvecklar bättre ledare och tar tillvara på talanger inom verksamheten.
 • Stöttar yngre medarbetare i organisationen.
 • Behåller duktiga medarbetare i verksamheten.
 • Utvecklar en god företagskultur genom att bygga relationer och värde. Behåller och förmedlar en fungerande företagskultur.
 • Skapar relationer mellan äldre och yngre inom organisationen.
 • Bygger nätverk mellan olika avdelningar, eller utanför organisationen.

Att undvika som mentor

 • Ta en föräldraroll gentemot adepten, det kan uppfattas som nedvärderande.
 • Vara problemlösaren – adepten ska lösa sina egna problem.
 • Driva på för mycket – adepten ska ha ett eget ansvar.
 • Agera “chef” i relationen.
 • Fatta beslut – adepten ska fatta sina egna beslut.
 • Sätta upp mål – det är bättre att adepten själv väljer nivån.
 • Lägga sig i adeptens dagliga arbete.

Utveckla organisationen med hjälp av mentorskap

Från organisationens perspektiv är mentorskap en strategisk utvecklingsaktivitet som kan bidra till verksamhetens långsiktiga mål. Bland annat kan mentorprogram stötta organisationens kultur- och kompetensutveckling. Genom valet av mentorer och adepter kan det också signalera vilka värden, kompetenser och beteenden ledningen vill främja inom verksamheten inför framtiden.

Även öppna mentorprogram kan stötta verksamhetens strategiska målsättningar. Till exempel finns det fackföreningar som startar mentorprogram för att skapa nätverk mellan medlemmarna och för att utöka kunskapsdelningen och utvecklingen mellan medlemmarna. Detta hjälper på sikt medlemmarna att höja sitt marknadsvärde, vilket gör att de lättare kan hitta nya jobb och karriärmöjligheter. Samtidigt finns det ett värde för arbetsgivarna att kunna bidra till att den kompetens de efterfrågar lärs ut bland fler.

Checklista på egenskaper hos en bra mentor

1. Samarbetspartner

 • Aktiv lyssnare
 • Diskussionspartner/stöttepelare
 • Rådgivare
 • Lojal och kan hålla på integriteten
 • Har tillräckligt med tid

2. Kontakt/relationsbyggare

 • Delar med sig av kontakter
 • Agerar som guide i mötet mellan olika nivåer och kulturer inom verksamheten
 • Dörröppnare, utan att gå före
 • Vara förebild

3. Inspiratör

 • Uppmuntrar, motiverar
 • Visionär
 • Ger självförtroende
 • Är tillgänglig vid behov
 • Intresserad av att hjälpa till personutveckling

4. Tränare/Coach

 • Ger exempel och case under upplärning
 • Ger öppen och ärlig feedback
 • Medverkar i utvecklingsprocessen
 • Vägvisare

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: