I svallvågorna av pågående strejker – HR-experten svarar

Det har debatterats flitigt kring strejkrätter och kollektivavtal den senaste tiden. Framförallt har konflikten mellan Tesla och fackförbundet IF Metall varit i rampljuset. Dessförinnan var det Klarna som hade det hett om öronen. Efter många om och men tecknade Klarna kollektivavtal – men inte med det fackförbund som vidtagit stridsåtgärder mot dem.
Josefine JohanssonContent Manager
torsdag 21 december 2023
Lästid: 2 Minuter

Simployer har i samband med detta fått flera frågor om skyldigheten att teckna kollektivavtal. ”Att dessa frågor dyker upp från våra kunder förvånar mig inte – givet den medierapportering vi sett i sviterna av Tesla och IF Metall konflikten”, säger Simployers HR- och arbetsrättsexpert Natalia Björkman.

Natalia understryker vikten av att som arbetsgivare förstå konsekvenserna av att inte teckna kollektivavtal: "Huruvida man som arbetsgivare kan avstå från att teckna kollektivavtal beror ytterst på hur väl man som företag kan motstå fackets stridsåtgärder. Juridiskt sett finns det inget krav på att teckna kollektivavtal men arbetsrätten ger facket möjligheter att vidta långtgående stridsåtgärder vid vägran. Dessa åtgärder, som strejk och blockad, kan få enorma ekonomiska konsekvenser och kan 'tvinga' arbetsgivare att ingå kollektivavtal. I teorin finns alltså inget tvång, men i praktiken kan det uppfattas annorlunda."

Vilka kan egentligen dras in i en konflikt?

I svensk lag har vi, förutom rätten att vidta stridsåtgärder, också en omfattande rätt till sympatiåtgärder. Kraven för dessa åtgärder är att primärkonflikten är laglig och att varselreglerna följs. Natalia Björkman förklarar:

”Sympatiåtgärder syftar till att öka trycket på arbetsgivare att ingå kollektivavtal. Det finns egentligen ingen begränsning för vilka som kan delta i konflikten. Det är naturligt att företag med viktiga leveranser för de berörda arbetsgivarna engagerar sig. Målet är att påverka arbetsgivarens förmåga att bedriva verksamheten på ett betydande sätt och göra det ekonomiskt kännbart för dem.”

Det är viktigt att notera att även företag utan kollektivavtal kan påverkas av sympatiåtgärder. "Jag kan förstå att man kan ställa sig frågande till detta då arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal kan dras in i stridigheter även om kollektivavtalet i sig ska garantera fredsplikt. Men så ser lagen ut, har man tecknat kollektivavtal kan man inte själv bli utsatt för stridsåtgärder, men det utesluter inte att arbetstagarna kan strejka ändå – i sympati.”

Expertens råd till arbetsgivare

Avslutningsvis betonar HR-experten vikten av att hålla sig uppdaterad på arbetsrättsliga frågor och ger konkreta tips för att möta framtidens utmaningar: "Med tanke på den senaste medierapporteringen finns det all anledning för arbetsgivare att vara medvetna om konsekvensen att inte förhandla om ett kollektivavtal. Har man kollektivavtal kan man behöva sätta sig in i reglerna om stridsåtgärder ändå - inte minst för att förstå vilka regler som kan bli aktuella för de anställda trots att det råder fredsplikt på den egna arbetsplatsen.”

Få ett expertteam i ryggen!
Har du frågor om kollektivavtal eller andra arbetsrättliga frågor? Med Simployers expertstöd får du en helt arkiv med svar på svåra frågor, mallar, checklistor och ett team av experter som du kan fråga om råd.

Jag vill veta mer!

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: