Karensavdraget slopas och korttidsarbete införs tidigare

Karensavdraget slopas temporärt och de utökade reglerna om korttidsarbete införs redan den 1 maj. Det är några av de åtgärder som regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har presenterat i en extra ändringsbudget.
schedule den 12 mars 2020
Ett förslag till extra ändringsbudget presenterades idag med anledning av coronaviruset. Foto Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Med anledning av spridningen av coronaviruset ska karensavdraget tillfälligt slopas. Istället ska staten betala ut sjukpenning för den första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är att minska smittspridningen genom att underlätta ekonomiskt för anställda att sjukskriva sig.

Beslutat är alltså en del i den ändringsbudget som regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har presenterat för att minska smittspridningen.

Enligt uttalanden från regeringen ska det slopade karensavdraget gälla direkt, alltså fr o m den 11 mars och sex veckor framåt. Om det anses nödvändigt kan beslutet förlängas.

Korttidsarbete vid t ex pandemi införs tidigare

Regeringen har tidigare presenterat en lagrådsremiss om att korttidsarbete ska kunna bli aktuellt i fler situationer än vad som gäller idag.

Enligt gällande regler kan avtal om korttidsarbete träffas om regeringen konstaterar att Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur. Enligt förslaget ska det även vara möjligt att införa korttidsarbete vid särskilda omvärldshändelser som t ex pandemier eller handelshinder.

Syftet med korttidsarbete är arbetsgivare ska slippa säga upp personal på grund av arbetsbrist genom att anställda istället går ner i arbetstid och lön under en period. Arbetstiden kan minskas med 20, 40 eller 60 % och lönekostnaden delas mellan tre parter; den anställde arbetsgivaren och staten.

Enligt ändringsbudgeten föreslås de nya reglerna om korttidsarbete att träda i kraft redan den 1 maj 2020 istället för den 1 augusti som gällde tidigare.

Källa
Finansdepartementet

Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter