Leasingbolagen sätter sina kunder i momsklistret

Skatteverket tycker att finansiell leasing ibland är köp istället för hyra. Om leasingavtalen inte är skrivna på rätt sätt riskerar därför kunderna att inte får avdrag för leasingmomsen på sina tjänstebilar.
tisdag 30 april 2019
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Den vanligaste formen av billeasing är idag finansiell leasing. Historiskt har man momsmässigt bedömt dessa avtal som hyra (tjänst) och inte som köp av vara. Då har leasingtagaren normalt kunnat lyfta halva momsen på leasingavgifterna – om bilen har körts minst 100 mil/år i den momspliktiga verksamheten. Leasingbolagen riskerar nu att sätta sig själva och kunderna i ett momsklister.

Finansiell leasing kan vara köp av personbil

Skatteverket anser numera att finansiella leasingavtal i vissa situationer är köp beroende på hur villkoren i avtalen utformats. Vid köp av personbil har de flesta företag ingen avdragsrätt för moms. Säljaren är dessutom skyldig att redovisa hela den utgående momsen i samband med leveransen – inte i takt med avbetalningarna.

Vi har gått igenom ett antal avtalsvillkor hos leasingbolag. För många av dessa är det hög tid att se över och justera villkoren. Bakgrunden till att vi har intresserat oss för att titta närmare på avtalsvillkoren är ett ställningstagande från Skatteverket som publicerades den 15 januari 2019 om begreppet leverans av vara. 

Är det tänkt att bilen inte ska lämnas tillbaka?

Skatteverket tycker att ett avtal om finansiell leasing – momsmässigt – är en försäljning av vara när:

  • Det framgår av leasingavtalet att äganderätten till varan övergår till leasingtagaren vid utgången av avtalstiden genom att köparen är tvungen att antingen köpa varan eller anvisa en annan köpare.
  • Det redan vid undertecknandet av leasingavtalet är klart att utköpspriset vid leasingtidens slut är så pass lågt – i förhållande till varans beräknade marknadsvärde – att det framstår som uppenbart för leasingtagaren att det enda ekonomiskt rationella alternativet är att överta varan.

Dags att justera avtalen?

Vi har sett flera exempel på där det faller redan på första punkten ovan. Villkoren i avtalen anger att leasetagaren själv måste köpa loss bilen eller anvisa en annan köpare.

Här menar vi att det är enkelt för Skatteverket att kunna ifrågasätta avtalet som hyra. Se i exempelrutan nedan vilka konsekvenser det kan bli om det istället anses som köp – både för leasingbolagen, leasingtagarna och för bilhandlarna.

Å andra sidan torde berörda leasingbolag relativt snabbt och enkelt kunna justera villkoren för att undvika riskerna.

Exempel – Finansiell billeasing anses som köp av vara

AB A tecknar ett finansiellt leasingavtal på en personbil. Av avtalet framgår att AB A har möjlighet att köpa bilen vid avtalstidens slut. Om AB A inte vill köpa bilen är AB A ändå skyldigt att anvisa någon annan som köper bilen.

Det innebär att det – redan vid undertecknandet av avtalet – framstår som uppenbart både för både säljaren och köparen att bilen ska köpas (och inte lämnas tillbaka). Det är köparen som är ensamt ansvarig för bilen vid avtalstidens slut. Avtalet innebär att det är ett köp av en personbil.

Vid avtalstidens slut anvisar AB A en annan köpare (Bilhandlare X) till att köpa bilen.

Leasinggivaren sålde bilen till AB A redan vid tecknandet av avtalet. AB A har då inte rätt att göra avdrag för någon moms på leasingavgifterna, eftersom detta – momsmässigt – ses som avbetalningar på köpet. Även restskulden som betalas vid avtalstidens slut kommer att ses som en del av köpet.

Det innebär också att det är AB A (och inte leasinggivaren) som säljer bilen till Bilhandlare X. Denna försäljning är då undantagen från moms, eftersom AB A inte hade rätt att göra avdrag för moms vid köpet av bilen (3 kap 24 § mervärdesskattelagen).

AB A:s momsfria ersättning för bilen består i att Bilhandlare X övertar den skuld AB A har kvar till leasinggivaren. Om Bilhandlare X betalar något utöver detta till AB A utgör även det en ersättning för försäljningen av bilen (och ska vara utan moms).

För leasinggivarens del medför det endast att Bilhandlare X tar över AB A:s kvarvarande skuld på den sålda bilen. Leasinggivaren har alltså inte sålt någon personbil – med moms – till Bilhandlare X, eftersom försäljningen redan gjorts till AB A. Bilhandlare X har då köpt en bil som är undantagen från moms och kan inte göra avdrag för någon moms.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: