Löneväxlingen lever, trots allt

Den 16:e maj 2018 fattade riksdagen beslut om att förmån av privat sjukvård ska bli skattepliktig. En av de vanligaste anledningarna att löneväxla försvinner därmed. Flera är dock kvar, och dessutom föreslås de nya reglerna gälla för betalningar efter halvårsskiftet. Än finns alltså skäl att löneväxla.
Robert SelvaagSkatteexpert
måndag 16 april 2018
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Regeringen har föreslagit att skattefriheten för privat hälso- och sjukvård slopas. Som en konsekvens av detta slopas även avdragsförbudet för arbetsgivaren och förmån av försäkring som finansierar privat vård blir skattepliktig.

Det finns ett antal områden där möjligheten att löneväxla inte påverkas alls. Dit hör till exempel pension, som sannolikt är både det vanligaste och beloppsmässigt största föremålet för löneväxling.

I det följande vill vi dock påminna om några andra företeelser som det kan vara mycket intressant att löneväxla mot.

Arbetsredskap och utbildningar

Arbetsgivaren kanske har satt en gräns för vad t ex arbetsmobilerna får kosta. Den anställde som vill ha en dyrare telefon kan då finansiera mellanskillnaden med ett bruttolöneavdrag.

Observera dock att löneväxling inte kan göras mot sådant som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla enligt arbetsrättsliga regler. Det gäller t ex skyddskläder och skyddsskor samt glasögon för terminalarbete. Om den anställde skulle vilja ha dyrare bågar till sina terminalglasögon än vad arbetsgivaren är villig att bekosta kan dessa dock finansieras genom bruttolöneavdrag.

Anställda kan också – utan beskattning – löneväxla mot skattefria utbildningar. Enligt Skatteverket spelar det ingen roll hur utbildningen ifråga finansieras, t ex delvis av den anställde genom bruttolöneavdrag eller kontant betalning.

Det gäller dock för arbetsgivaren och den anställde att visa att den aktuella utbildningen eller arbetsredskapet är till nytta för tjänsten. I annat fall kan utbildningen respektive redskapet bli skattepliktig förmån.

Flyttkostnader

Det förekommer också att arbetsgivare som anställer någon står för utgifterna för flytten för denne till den nya arbetsorten. Förmån av fri flytt i samband med byte av arbetsort är skattefri.

En anställd kan däremot inte få avdrag för motsvarande egna flyttkostnader i sin deklaration. Den som normalt inte bekostar de anställdas flytt kan därför med fördel göra detta – till i princip oförändrad kostnad – genom löneväxling. Beroende på den anställdes lön kan förtjänsten för den anställde bli mycket stor. Arbetsgivaren får här avdrag för utgiften. Momsen är dock inte avdragsgill, utan ingår i kostnaden.

Personalbilar

Tanken med s k personalbilar är att en anställd ska få en förmånsbil mot löneväxling så att det blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren.

Eftersom kostnaden för en personalbil kan variera under olika månader, t ex på grund av att bilen har varit på service eller reparerats, kan även bruttolöneavdraget variera mellan månaderna. Det är inte heller ovanligt att det görs en justering av bruttolöneavdraget vid årets slut.

Beroende bl a på förmånsvärdet, hur mycket bilen kostar att köpa eller leasa, och hur mycket den körs privat, kan förtjänsten för en anställd bli betydande jämfört med att köpa eller leasa bilen själv.

I våra servicepaket har vi en räknesnurra som visar bl a hur stora löneavdrag som ska göras och vad den anställde tjänar.

Observera att en personalbil ses som en förmånsbil, även om förmånsvärdet skulle ha löneväxlats ner till noll. Det påverkar bl a storleken på skattefri milersättning för körning i tjänsten.

Rehabilitering

Löneväxling är inte möjlig vid sådan rehabilitering som arbetsgivaren ska svara för enligt lagen om allmän försäkring, d v s den s k arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det är ju inte tanken att de anställda ska vara med och finansiera arbetsgivarens obligatoriska utgifter.

Löneväxling kan dock vara intressant vid andra typer av förebyggande behandlingar och rehabilitering som arbetsgivaren inte är skyldig att stå för. Om arbetsgivaren – helt eller delvis – vill bidra med denna typ av åtgärder kan löneväxling alltså vara ett alternativ.

Det kan röra sig om besök hos naprapat eller kiropraktor och liknande. Var försiktig med t ex massage som riktar sig till hela personalen, s k kontorsmassage. Denna behandlas enligt reglerna för personalvårdsförmåner (motion och friskvård). Här kan bruttolöneavdrag inte göras.

Tänk på

Som alltid gäller det att tänka till i förväg och att ha fungerande rutiner. I våra servicepaket har vi därför en utförlig checklista inför löneväxling samt förslag på avtal som kan upprättas mellan arbetsgivare och anställd.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: