Momsavdrag – allmänna regler

En av momssystemets grundläggande principer är att den som bedriver momsskyldig ekonomisk verksamhet har rätt att få kompensation för ingående moms. Avdragsrätten förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan inköpen och momspliktiga försäljningar. Avdragsrätten ska även kunna styrkas med en faktura.
tisdag 28 augusti 2018
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Enligt mervärdesskattelagen (ML) kan ett företag få kompensation för ingående moms antingen genom avdragsrätt eller återbetalning. För den som är momsregistrerad och lämnar momsdeklarationer är det i praktiken ingen skillnad mellan de två metoderna. Huvudregeln om avdragsrätt finns i 8 kap 3 § 1 st ML.

Enligt momsdirektivet (artikel 167) inträder avdragsrätten samtidigt som skattskyldigheten - då skatten blir utkrävbar. I den mån varorna och tjänsterna används i samband med en skattskyldig persons momspliktiga transaktioner, föreligger rätt till avdrag för moms som denne är skyldig att betala (artikel 168).

Samband med ekonomisk verksamhet

En grundläggande förutsättning för avdragsrätt är att den ingående momsen hänför sig till förvärv eller import i ekonomisk verksamhet. En ekonomisk verksamhet kan vara momspliktig, momsfri eller blandad i momshänseende. Avdragsrätten för moms bedöms normalt fristående från reglerna vid inkomsttaxeringen. 

Tips: Du kan läsa mer om ekonomisk verksamhet i allmänhet inne i vårt Servicepaket Moms.

Direkt koppling till momspliktig försäljning

Rätt till avdrag för moms finns om det finns ett direkt och omedelbart samband mellan ett förvärv och en eller flera utgående momspliktiga transaktioner  (C-98/98 Midland Bank, C-408/98 Abbey National).

Även för inköp till vissa momsfria transaktioner enligt 3 kap ML finns rätt till avdrag (egentligen återbetalning) för moms (s k kvalificerade undantag).

Direkt koppling till momsfri försäljning

Däremot finns inte någon rätt till avdrag för moms på inköp som ska användas för omsättning som är momsfri (C-4/94 BLP Group).

Moms på varor och tjänster som köps in för att användas eller förbrukas i en verksamhet som inte medför skattskyldighet till moms, t ex momsfri vård- och utbildningsverksamhet, är alltså inte avdragsgill. Momsen blir istället en kostnad vid inkomsttaxe­ringen.

Allmänna omkostnader

Avdragsrätt föreligger även när ett förvärv utgör en del av kostnadskomponenterna (allmän omkostnad) i företagets hela ekonomiska verksamhet (bl.a. C-16/00 Cibo och C-98/98 Midland Bank). I ett sådant fall kan förvärvet varken anses ha en direkt eller omedelbar koppling till momspliktig eller momsfri försäljning. Företag som bedriver blandad verksamhet får då proportionera momsavdraget.

Icke-ekonomisk verksamhet

Moms på varor och tjänster som köps in för att till 100 % användas i en icke-ekonomisk verksamhet, t.ex. en helt bidragsfinansierad verksamhet, får inte dras av. Läs mer om icke-ekonomisk verksamhet i Servicepaket Moms. Om inköpet delvis ska användas för momsskyldig ekonomisk verksamhet kan den delen av momsen dras av.

Privat användning

Moms på varor och tjänster som köps in för att till 100 % användas för privat konsumtion får inte dras av. Om inköpet delvis ska användas för momsskyldig ekonomisk verksamhet får moms dras av. Hur momsen får dras av beror på vad som har köpts in. Läs mer i Servicepaket Moms.

Särskilda regler för vissa förvärv

Det finns särskilda regler för moms på inköp som har viss koppling till privat konsumtion, såsom köp av personbilar, leasing av personbilar, representation, stadigvarande bostad och fastigheter som används privat.

Du kan läsa mer om respektive område inne i vårt Servicepaket Moms. Om du inte har ett abonnemang kan du prova paketet gratis.

Fakturan - krav för avdragsrätt

Den som gör avdrag för moms ska inneha en faktura som uppfyller innehåller de uppgifter som ML kräver av en faktura.  Du kan läsa mer om ML:s krav på fakturainnehållet i Servicepaket Moms.

Förvärvsmoms
Den utgående moms som en köpare ska redovisa vid förvärv av tjänster från utländska företagare, vid trepartshandel eller vid EU-förvärv, räknas också som ingående moms. Även den moms som redovisas vid import (införselmoms) räknas som ingående moms.

Rätt debiterad moms
Rätt till avdrag eller återbetalning av moms förutsätter att momsen är rätt debiterad. Transaktionen ska alltså vara momspliktig, omsättningen ska anses gjord i Sverige och säljaren ska vara skattskyldig för omsättningen.

En köpare som har förvärvat en vara eller tjänst och har en korrekt faktura kan – enligt SKV – inte vägras avdrag för moms enbart för att varorna i ett tidigare led har varit föremål för karusellhandel.

Har en köpare gjort avdrag för moms som en säljare felaktigt debiterat p g a att han ej är momsskyldig för omsättningen kan avdrag för moms däremot inte medges. Detta gäller även om köparen är i god tro.

Osanna fakturor
En faktura som enligt de kriterierna ovan är rätt debiterad – men inte motsvarar tillhandahållna tjänster eller levererade varor – kan vara osann. Köpare som varit medveten om bedrägeriet har inte rätt till avdrag för momsen. Du kan läsa mer om feldebiterad moms och osanna fakturor i Servicepaket Moms.

Tidpunkten för avdragsrätt

Det är även viktigt att avdragsrätten för ingående moms utnyttjas i rätt redovisningsperiod. Läs mer om redovisningstidpunkten i Servicepaket Moms.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: