Momsavdrag för solceller på bostäder

Ni har väl inte missat att bostadsrättsföreningar, förvaltare av hyresbostäder m.fl. har rätt till avdrag för moms på installation av solceller? Det gäller bland annat när överskottselen säljs med moms eller när man tar särskilt betalt för elen genom individuell mätning (IMD).
Håkan LarssonMoms- och skatteexpert
måndag 21 december 2020
Lästid: 3 Minuter

Högsta förvaltningsdomstolen slog förra året fast att en bostadsrättsförening hade rätt till avdrag för moms på installation av solceller (HFD ref 50).

 

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter med IMD

Domen innebär bl a att bostadsrättsföreningar och förvaltare av fastigheter med hyresrätter kan få avdrag för moms vid installation av en solcellanläggning. Det gäller även om anläggningen används för bostäder.

För att få avdrag för moms måste den el som produceras i solcellsanläggningen användas för en momspliktig försäljning. Det kan till exempel handla om:

  • Momspliktig försäljning av överskottsel till elbolag
  • Momspliktig försäljning vid individuell mätning och debitering av el till hyresgäster (IMD)
  • Momspliktig uthyrning, t.ex. frivillig skattskyldighet vid uthyrning av företagslokaler

Dessa omsättningar kommer då att påverka och öka rätten till avdrag för moms för installationen av solcellsanläggningen (ju fler punkter som är uppfyllda, desto större avdragsrätt).

 

El för tvättstugor med mera

Däremot anser Skatteverket att den el som används i gemensamma utrymmen – som är kopplat till bostäderna – inte ger rätt till avdrag för moms.

Som exempel kommer anläggningen också att leverera el till driften (trappor, tvättstugor och övriga allmänna utrymmen m.m.) av byggnaden. För den del som används för produktion av el för driften av bostadsbyggnaden blir – enligt Skatteverket – avdragsförbudet för stadigvarande bostad tillämpligt.

 

Användningen på årsbasis styr

Eftersom den faktiska användningen ofta inte är känd vid förvärvstillfället ska en fördelning ske efter skälig grund. En fördelning av ingående moms bör – enligt Skatteverket – normalt göras på årsbasis utifrån vad den producerade elen i anläggningen ska användas till.

När det gäller användning i blandad verksamhet accepterar Skatteverket normalt en preliminär fördelning under året, som sedan justeras vid beskattningsårets slut (vid bokslutet) genom rättelse.

 

Exempel – momsavdrag för solcellsanläggningar

Här kommer några av Skatteverkets exempel på avdrag för moms för en solcellsanläggning.

Exempel 1 – Villafastighet 

En villaägare monterar en solcellsanläggning på taket till villan. Villan används för boende. Överskottsel säljs till ett elhandelsföretag. Villaägaren är momsskyldig för försäljningen (det finns en möjlighet att stå utanför momssystemet om omsättningen understiger 30.000 kr exkl moms per år).

Rätt till avdrag för ingående moms finns för den del av solcellsanläggningen som används för produktion av el för försäljning som medför momsskyldighet. För den del som används för produktion av el för leverans till villan gäller däremot avdragsförbudet för stadigvarande bostad.


Exempel 2 – Hyreshus eller bostadsrättshus

En fastighetsägare monterar en solcellsanläggning på taket till sin hyreshusfastighet (skulle även kunna vara en bostadsrättsförening). Byggnaden används enbart för boende. Förutom att fastighetsägaren ska sälja överskottsel till ett elhandelsföretag ska även momspliktig försäljning av el ske till hyresgästerna (IMD).

Rätt till avdrag för ingående moms finns för den del av solcellsanläggningen som används till produktion av el för försäljning till elhandelsföretaget och till hyresgästerna.

Anläggningen kommer också att leverera el till driften (trappor, tvättstugor och övriga allmänna utrymmen m.m.) av byggnaden. För den del som används för produktion av el för driften av bostadsbyggnaden blir avdragsförbudet för stadigvarande bostad tillämpligt.


Exempel 3 – Jordbruksfastighet 

En solcellsanläggning monteras på taket till en mangårdsbyggnad på en jordbruksfastighet. På fastigheten finns även en ekonomibyggnad där det bedrivs en verksamhet som medför momsskyldighet. Överskottsel ska säljas till ett elhandelsföretag. Fastighetsägaren är momsskyldig för försäljningen.

För den del av anläggningen som används för produktion av el för leverans till ekonomibyggnaden samt för försäljning av överskottsel finns avdragsrätt för ingående moms. Anläggningen ska också användas till att leverera el till mangårdsbyggnaden som i sin helhet omfattas av avdragsförbudet. Någon avdragsrätt för ingående moms finns därför inte för denna användning.

 

I vårt Servicepaket Moms finns mer information att läsa om avdragsrätten för moms vid installation av solceller och avdragsrätten när man tillämpar IMD.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: