Prisnedsättningar – en momsfråga i coronakrisen

I det läget som Sverige befinner sig i just nu kommer många företag få problem med att betala sina leverantörer. Om säljare och köpare kommer överens om prisnedsättningar finns momsfrågor att tänka på.
fredag 3 april 2020
Lästid: 2 Minuter

Jag vill flagga för att en prisnedsättning har en påverkan på moms att betala eller återfå. Jag vill även lyfta fram en – lite bortglömd – möjlighet som mervärdesskattelagen ger utrymme för. Den går att kombinera med den tillfälliga hyresrabatten.

Alla är medvetna om att coronakrisen har förändrat förutsättningarna för många företag på väldigt kort tid. Från leverantörernas sida finns idag en hyggligt stor vilja att hitta lösningar som – på sikt – kan gynna båda parter. En sådan lösning skulle kunna vara att en leverantör avstår från en del av sin fordran, alltså i praktiken att man ger en rabatt – prisnedsättning – i efterhand.

Normalt kreditfaktura med moms

Det normala vid en prisnedsättning är att en kreditfaktura på rabatten – och momsen på den – utfärdas. På så sätt kommer både säljarens och köparens momsredovisning att påverkas. Säljaren får tillbaka moms som krediterats från Skatteverket. Köparen får istället betala tillbaka ingående moms till Skatteverket. När köparen har allvarliga likvidproblem kommer alltså köparen få en skuld till staten istället för till leverantören.

Köparen får en skuld till staten

Om köparen inte på förhand är medveten om detta kan glädjen över överenskommelsen om prisnedsättning snabbt fördunklas av att en ny skuld uppkommer. Leverantörer som på allvar vill hjälpa sina kunder med prisnedsättningen anser jag bör utnyttja den möjlighet som 7 kap. 6 § 2 st mervärdesskattelagen ger utrymme till.

Avtala bort momsen!

Lagrummet innebär att säljare och köpare kan avtala om att en rabatt i efterhand inte ska påverka momsen. I praktiken innebär det att man avtalar om en kreditering, prisnedsättning, utan någon motsvarande kreditering av momsbeloppet. Det blir en kreditfaktura utan moms, alltså!

Lägre prisnedsättning?

Med ett sådant avtal påverkas varken säljares eller köpares momsredovisningen. Det torde kunna innebära att leverantören inte kommer att vara beredd till en lika stor prisnedsättning – eftersom denne inte kan få tillbaka någon moms från staten. Det är dock troligen bättre för en kund att fortsatt ha en något högre skuld – men i sin helhet till leverantören.

Jag är en varm förespråkare av att avtal ingås skriftligen. Det är alltid bättre att ha svart på vitt vad man kommit överens om.

Kombinera med den tillfällig hyresrabatten?

Så här i coronakrisen kan vi nämna att det går att avtala bort momsen på en hyresrabatt. Det kan till och med vara lättare för att slippa krångla med att få hyresfakturorna rätt.

Det finns dock några praktiska detaljer som man bör hänsyn till för att avtalet om momsen ska kunna kombineras med stödet som kan ges till fastighetsägare som lämnar hyresrabatt.

Vad man avtalar om är givetvis upp till parterna. Min uppmaning är dock att inte glömma bort vad överenskommelsen får för effekt på moms att betala eller få tillbaka för respektive part.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: