Så säkerställer du att alla strävar mot samma mål

9 av 10 medarbetare anser att det finns ett tydligt syfte på deras arbetsplats. Majoriteten vet också hur de själva kan bidra till att nå målen. Det visar data från &frankly. Är din arbetsplats en av dessa?
Kristofer SandbergContent och PR-manager på Simployer
den 12 december 2019
Lästid: 2 Minuter
 • Vet alla på ert företag varför och för vem ni finns till?
 • Har alla medarbetare koll på de närliggande och de övergripande målen?
 • Finns det tydliga ramar, regler och beteenden för hur ni ska ta er dit?

Syfte, mål och värderingar är tre helt avgörande faktorer för att öka engagemanget på en arbetsplats. Något förenklat kan man likna dessa faktorer vid en karta som medarbetarna behöver för att ta sig till rätt plats. Att det finns ett starkt syfte och tydliga värderingar är inte minst viktigt när det kommer till utmaningen att rekrytera nya medarbetare.

– När vi pratar om riktning som en drivkraft till engagemang så handlar det inte bara om att veta om företagets mål. Det är snarare att ha förståelse för hur de övergripande målen hänger samman med mitt teams mål och mina individuella mål. En mycket viktig del i det här är även att vi faktiskt köper in på målen. Har ni en tydlig riktning och en bild av vad ni gemensamt ska åstadkomma, då blir det lättare att kalibrera hur ni ska samarbeta och utveckla teamet, säger Viktoria Lindhé, Head of Customer Success på &frankly.

Data från &frankly visar att svenska företag har gjort sin hemläxa. 9 av 10 medarbetare uppger att det finns ett tydligt syfte på deras arbetsplats. Majoriteten vet också hur de själva kan bidra till målen.

Dessa två frågor ingår i &franklys pulsmätning Alignment in dept som används för att ta reda på hur delaktiga medarbetarna är i just syfte, mål och värderingar.

– Vi lever i en värld som förändras i ett rasande högt tempo och för att man som organisation ska klara av att hålla förändringstakten behöver verkligen alla medarbetare vara rustade med en tydlig målbild. På så vis kan chefer delegera ansvar, så att flera processer kan vara i rullning samtidigt, och ändå kan chefen och medarbetare känna sig trygga i att beslut kan kalibreras mot övergripande mål säger Viktoria Lindhé.


Så förankrar du som chef syfte och riktning i ditt team

 1. Samtal med teamet
  Se till att själv ha koll på övergripande mål och syfte för verksamheten och presentera dessa för teamet. Låt detta följas av en diskussion i teamet kring vad målen innebär för just ert team och vad ni behöver göra annorlunda för att möta dem.
 2. Individuella samtal
  Boka in ett samtal med var och en av medarbetarna, för att i dialog komma fram till vilka individuella mål de bör ha för att leverera på team- och övergripande mål och samtidigt känna att de utvecklas i en önskvärd riktning, både för sin egen och för organisationens skull.
 3. Mät och följ upp
  Följ regelbundet upp så att alla i teamet känner sig trygga med vad målen är och att de kontinuerligt arbetar mot dessa. Uppföljning kan med fördel ske i &franklys verktyg, med en kombination av trackingfrågor ("Går vi åt rätt håll?") samt actionfrågor, som påminner om eller sätter igång önskvärda beteenden.Dela sidan: