Skatteregler ska ses över - tjänsteställe och dubbel bosättning

En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att analysera om begreppet tjänsteställe och tjänsteställets placering kan göras mer moderna. Detta för att göra reglerna mer förutsägbara för anställda, arbetsgivare och företagare. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025.
Pia WeimarsdotterSkatteexpert
torsdag 31 augusti 2023
Lästid: 2 Minuter
Det är viktigt med en fungerande arbetsmarknad. Denna förändras ständigt, och det kan ibland bli nödvändigt för den enskilde att byta jobb för att anpassa sig till nya krav och möjligheter, eller för att öka chanserna till karriärutveckling och högre lön.

En väl fungerande rörlighet på arbetsmarknaden förutsätter att det inte råder osäkerhet om de ekonomiska konsekvenserna av att ta ett arbete eller uppdrag på annan ort. 

Tydliga och förutsägbara regler underlättar för företag att hitta rätt kompetens och personal. Det blir även enklare för personer att hitta jobb som matchar deras kompetenser och erfarenheter. 

Nuvarande regelverk behöver ses över och regeringen har därför gett en utredare i uppdrag att analysera den aktuella lagstiftningen samt komma med författningsförslag som lämnas ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen, förbättra matchningen och öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Distansarbete vanligare 

De senaste åren har det blivit vanligare att arbete i allt större utsträckning utförs på distans, det vill säga på en annan plats än i arbetsgivarens lokaler.

Bestämmelserna är dock utformade med utgångspunkt i att flertalet av dem som utför ett arbete gör det sin arbetsgivarens lokaler. 

I utredningsuppdraget ingår även att granska reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, tillfälligt arbete på annan ort och dubbel bosättning för att säkerställa att reglerna om detta är ändamålsenligt utformade.
Du har väl inte missat att boka in dig till Skatteträff 23/24?
På årets skatteträff går vi bland annat igenom nya ställningstaganden från Skatteverket, obligatorisk e-fakturering, moms på löneavdrag och skattefrågor i budgetpropositionen – med ett stort fokus på den nya elen och mycket, mycket mer!

Boka din plats här!

Detta är utredarens uppdrag 

Utredaren ska bland annat: 
  • analysera hur reglerna för fastställande av tjänsteställets
    placering i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet kan ändras för att göras mer tydliga och förutsägbara,
  • analysera om bestämmelserna om avdrag för ökade levnads-kostnader vid resa i tjänsten eller i näringsverksamheten samt vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning är ändamålsenligt utformade,
  • särskilt bedöma om de tidsgränser och beloppsnivåer som gäller för avdrag för ökade levnadskostnader bör ändras för att bli tydligare och mer förutsägbara, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.Dela sidan: