Strejk står för dörren och nytt tågkaos är att vänta!

Efter att kollektivavtalet mellan Seko och Almega Tågföretagen löpte ut den 30 april har förhandlingarna om ett nytt avtal strandat. Främsta anledningen till detta är att parterna har olika syn på schemaläggning och arbetstid. Därmed har fredsplikten mellan parterna upphört, och Seko har varslat om strejk för cirka 1 200 av sina medlemmar, inklusive lokförare och tågpersonal, från och med den 15 maj.
Lotta AntonssonHR- och arbetsrättsexpert
torsdag 11 maj 2023
Lästid: 1 Minut

Fredsplikt 

Så länge det finns ett giltigt kollektivavtal mellan parterna råder fredsplikt. Detta innebär att varken fackförbund eller arbetsgivare som är bundna av avtalet kan ta till stridsåtgärder mot varandra. Först om kollektivavtalet löper ut och parterna inte kan enas om ett nytt avtal är stridsåtgärder tillåtna. 

Syfte med stridsåtgärder 

Syftet med en stridsåtgärd är att sätta press på den andra parten för att driva igenom sina krav. Genom att vidta negativa konsekvenser för den andra parten kan fackförbundet eller arbetsgivaren försöka tvinga fram ett avtal. Vanligtvis vidtar arbetstagarsidan åtgärder mot arbetsgivararen eftersom kostnaden för en eventuell konflikt är hög och skadeverkan stor för arbetsgivaren. 

Vill du få koll på det senaste inom HR och ledarskap?
Då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev Simployer HR. Varan
nan vecka får du ta del av lagförändringar, nyheter och trender – direkt till din inkorg.
Prenumerera här!

Vad händer om strejk bryter ut 15 maj? 

De medlemmar som är uttagna i strejk arbetar inte och får då ingen lön från arbetsgivaren. De får istället ersättning från fackets konfliktkassa. Storleken på ersättningen beslutas av förbundsstyrelsen. 

Enligt det varsel som Seko lagt så kommer de den 15 maj ta ut medlemmar i strejk. Den 15 maj kommer Öresundstågen och Transdev beröras. Den 19 maj och den 22 maj kommer strejken successivt öka och då även beröra SJ, Green Cargo och tunnelbanan i Stockholm. Otroligt många resenärer kan alltså komma att drabbas.  

Strejker kan få allvarliga konsekvenser för arbetsgivaren i form av förlorade intäkter, osäkra leveranser eller negativ uppmärksamhet hos allmänheten. Därför är det än så länge oklart om arbetsgivaren kommer att svara med en lockout eller inte. 

Medlingsinstitutet har på begäran av parterna beslutat om medling i tvisten om nytt kollektivavtal. 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: