Tuffa momskrav för leasingbilar

För att får avdrag för halva leasingmomsen ska varje personbil som leasas köras mer än 100 mil per år i en momspliktig verksamhet. Det är tuffa krav så här i pandemitider och inga lättnader verkar komma från Skatteverket. Vad är viktigt att tänka på?
Håkan LarssonMoms- och skatteexpert
torsdag 1 april 2021
Lästid: 3 Minuter

Glöm inte att du måste komma över 100 mil för att få rätt till avdrag av leasingavgifterna! Detta uppmanar Håkan Larsson, momsexpert på Simployer.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu sagt sitt om vad som krävs för att få momsavdrag på olika kostnader för leasingbilar

Det finns särskilda regler när det gäller momsavdrag för personbilar. En av dessa är att leasingbilar måste användas i mer än ringa omfattning i en momsskyldig verksamhet för att företagen överhuvudtaget ska få avdrag för hälften av leasingmomsen. Med detta menas normalt 100 mil/år enligt Skatteverket.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att företagen måste göra en individuell prövning för varje enskild bil för att veta om rätt till avdrag för halva leasingmomsen finns (dom 23 mars 2021, mål nr 4262-20). Någon schablon för hela bilparken kan inte göras.

Leasingmoms – viktigt att komma över 100 mil!

Om ett företag har både momspliktig och momsfri verksamhet måste bilen dessutom – enligt Högsta förvaltningsdomstolen – köras i mer än 100 mil/år i den momspliktiga delen av verksamheten för att företaget ska få avdrag med hälften av momsen.

Regeln om momsavdraget för leasingavgifterna för en personbil är en schablon. Rätten till avdrag gäller även om bilen till större del används privat eller i momsbefriad verksamhet. Men då krävs alltså att bilen körs mer än 100 mil per år i den momspliktiga delen av verksamheten.

Exempel – leasingbilar i blandad verksamhet

Arnes Fastighet AB har 10 procent momspliktig verksamhet och 90 procent momsfri. Arnes Fastighet AB har en personbil som leasas och som används i både momspliktig och momsfri verksamhet. Dessutom används bilen privat. Om Arnes Fastighet AB inte vet hur stor del som används i respektive del torde det krävas mer än 1.000 mils tjänstekörning (10 % x 1000 mil = 100 mil) för att hälften av leasingmomsen ska vara avdragsgill.

Svårt att uppfylla momskraven under pandemin

I dessa pandemitider kan det vara svårt att uppfylla kravet på att leasingbilen körs mer än 100 mil per år i en momspliktig verksamhet. Det verkar tyvärr inte som att Skatteverket kommer att minska på detta krav under den rådande pandemin (se Skatteverkets krav för att få avdrag för leasingmomsen).

Företag har ibland så kallade personalbilar där de anställda avstår en del av sin bruttolön för att få tillgång till en förmånsbil (löneväxling). Dessa löneväxlingskalkyler bygger ofta på att företaget får avdrag för halva leasingmomsen. Om de anställda inte klarar kraven på mer än 100 mils körning i den momspliktiga delen av verksamheten kommer kalkylerna inte att gå ihop. Hur man ska hantera detta bör vara reglerat i avtalet mellan företaget och de anställda.

Drivmedel och andra driftkostnader

Högsta förvaltningsdomstolen prövade också frågan om när man får momsavdrag för drivmedel och andra driftkostnader. Här har företag rätt till avdrag för all moms om bilarna används i en momsskyldig verksamhet. Det gäller oavsett hur lite bilen används i den momspliktiga delen av verksamheten.

Men om leasingbilen inte används överhuvudtaget i en momsskyldig verksamhet får företagen inte något momsavdrag alls för driftkostnaderna till dessa bilar.

Drivmedelsförmånen kompenserar för momsavdraget

Företagen får alltså avdrag för all ingående moms för driftkostnaderna – dvs även för den privata körningen. Det räcker att bilen körs lite grand i den momspliktiga verksamheten.

Staten godtar normalt inte momsavdrag för privata utgifter. Här kompenseras dock staten för detta genom en särskild "straffbeskattning" av de anställda. Dessa beskattas för en så kallad drivmedelsförmån för privat körning. Den uppgår till 120 % av marknadsvärdet för drivmedlet (inkl moms) – istället för bara marknadsvärdet!

Uppräkningen till 120 % gäller – konstigt nog – även för anställda i företag som bedriver momsfri verksamhet (och som inte gör avdrag för momsen för drivmedlet).

Förslag på förenklingar av bilförmånsbeskattningen

Reglerna om bilförmån och drivmedelsförmån är onödigt krångliga för företagen. Eller hur? Skatteverket har därför kommit med ett nytt jättebra förslag om att förenkla reglerna för bilförmån och drivmedelsförmån. Det gäller särskilt krånglet med att värdera bilförmånen och drivmedelsförmånen för elbilarna.

Skatteverket föreslår därför – bland annat – att den konstiga uppräkningen till 120 procent av marknadsvärdet av drivmedlet ska slopas. Sedan vill man också införa förenklingar vid beräkningen av förmånen för elbilar. Läs mer i Skatteverkets skrivelse, dnr 8-7898748.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: