Utländska arbetsgivare - så påverkar de nya bestämmelserna om arbetsgivardeklaration på individnivå

Snart ska arbetsgivare börja lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen varje månad. De nya bestämmelserna kommer även påverka utländska arbetsgivare.
Hanna LagerkvistSkatteexpert
tisdag 6 mars 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Utöver att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen ska individuella uppgifter också lämnas om skatteavdrag på ersättningar för arbete, ersättningar för utgifter i arbetet och avdrag från sådana ersättningar.

De företag som ska föra personalliggare, d v s arbetsgivare som bedriver restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggverksamhet, och som har minst 15 anställda den 1 juli 2018, ska lämna arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) fr o m samma datum. För övriga företag gäller den 1 januari 2019.

Utländska arbetsgivare omfattas också av ändringarna

En utländsk arbetsgivare som har fast driftställe i Sverige räknas som svensk arbetsgivare, och redovisar och betalar arbetsgivaravgifter och skatteavdrag enligt samma regler som gäller för svenska arbetsgivare. De nya bestämmelserna och skyldigheten att lämna AGI gäller därför fullt ut för dessa arbetsgivare.

För en utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige gäller dock särskilda regler, och de nya bestämmelserna kan innebära förändringar i tidpunkten för betalning och redovisning av arbetsgivaravgifter.   

Socialavgiftsavtal – anställd lämnar AGI

En utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige kan komma överens med den anställde om att den anställde ska fullgöra arbetsgivarens skyldigheter att betala och redovisa svenska arbetsgivaravgifter på ersättningar, s.k. socialavgiftsavtal. Denna möjlighet kommer att kvarstå även efter införandet av AGI.  

I det fall den utländske arbetsgivaren och den anställde har ingått ett sådant avtal gäller dock särskilda regler avseende redovisning och rapportering av AGI.

Vid socialavgiftsavtal blir det betalningsmottagaren, d v s den anställde och inte arbetsgivaren, som ska lämna AGI. En sådan arbetsgivardeklaration som lämnas av den anställde behöver dock inte innehålla alla de uppgifter som i andra fall ska lämnas i den individuella arbetsgivardeklarationen. Enbart uppgift om månadens ersättning som ligger till grund för arbetsgivaravgifter och månadens arbetsgivaravgifter behöver lämnas.

Socialavgiftsavtal – arbetsgivaren ska fortsatt lämna KU

Enligt de nya bestämmelserna ska någon kontrolluppgift normalt inte lämnas i det fall en ersättning eller förmån har redovisats i AGI.     

Även i detta avseende gäller särskilda regler vid socialavgiftsavtal. I det fall arbetsgivardeklarationen lämnats av den anställde kvarstår nämligen kontrolluppgiftsskyldigheten för utbetalaren. Det betyder att en utländsk arbetsgivare som har ingått ett socialavgiftsavtal, fortsatt har en skyldighet att lämna kontrolluppgift där den anställdes lön och förmåner redovisas. Detta även om den anställde har redovisat ersättningen i AGI. Det är normalt KU 10 som ska lämnas till Skatteverket.

Särskilda undantaget om kvartals- och årsvis rapportering slopas

Enligt dagens regler kan utländska arbetsgivare utan fast driftställe, efter beslut från Skatteverket, redovisa arbetsgivaravgifter på annan tidpunkt och annat sätt än som annars följer av skattelagstiftningen. I dessa fall beslutar Skatteverket vanligtvis om kvartals- eller årsvis rapportering av arbetsgivaravgifterna. 

Denna möjlighet slopas i samband med införandet av de nya bestämmelserna om AGI. Det innebär att utländska arbetsgivare (som inte ingått socialavgiftsavtal) från och med 1 januari 2019 månadsvis per betalningsmottagare ska lämna uppgifter i en arbetsgivardeklaration. Samma tidpunkt för redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter som gäller för svenska arbetsgivare kommer därmed att gälla också för utländska arbetsgivare, d v s den 12:e i varje månad (i januari och augusti den 17:e). 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: