Växa-stöd för den första anställningen

För att underlätta för enmansföretagare att anställa har Finansdepartementet föreslagit ett så kallat Växa-stöd. Detta innebär att enskilda näringsidkare som anställer sin första person ska få rabatt på arbetsgivaravgifterna.
tisdag 29 mars 2016
Lästid: 1 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Enligt förslaget ska en enskild näringsidkare endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningar till sin först anställda person i högst 12 månader. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver alltså inte betalas under denna tid.

För att få nedsättning av avgifterna ska krävas att anställningen omfattar minst tre månader och att anställningstiden uppgår till minst 20 timmar per vecka. Vidare ska nedsättningen endast gälla till den del ersättningen till den nyanställda inte överstiger 25 000 kronor.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och gälla till och med den 31 december 2021. Lagen ska tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 1 januari 2017 och avse anställningar som har påbörjats efter den 31 mars 2016.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: