Framtidens kompetensutveckling – för ett hållbart HR-arbete

Hållbarhet är ett nyckelord inte bara i klimatfrågan, utan också när det kommer till kompetensstrategi.
Henrik Sandström, Key Account Manager på Simployer
schedule den 20 februari 2020
Lästid: 3 Minuter

I en omvärld där utvecklingstakten går allt snabbare blir kraven på förmågan att kunna fatta snabba beslut och att ha en hög kompetens bland medarbetarna allt viktigare. För att hänga med i det höga tempot gäller det därför att vara väl förberedd och att ha en kompetensstrategi som fångar upp både nuvarande och framtida behov inom verksamheten.

Vartannat jobb automatiseras

Inom tillverkningsindustrin har det länge varit en självklarhet att människor arbetat sida vid sida med automatiserade robotar. Men i och med den senaste tidens utveckling av framförallt AI-tekniken är det flera yrkesgrupper som kan komma att ersättas helt eller delvis av AI. Några exempel är fotomodeller, lokförare och redovisningsassistenter. Förutom en annorlunda arbetsmarknad kommer denna förändring också att innebära ett behov av nya kompetenser och arbetssätt.

Strategisk kompetensförsörjning – kompetenskartläggning, kompetensstrategi och successionsplanering

I och med den snabba utvecklingen och det kontinuerliga behovet av nya kunskaper blir en process som utgår från kompetenskartläggning allt viktigare. Utgångspunkten för kartläggningen är att ställa sig frågor om dina medarbetare som: Vilka krav har olika roller idag? Vad kan specifika medarbetare?

Utifrån detta, och de strategier och framtida mål som finns för verksamheten, kan ni göra en successionsplanering och sätta upp en kompetensstrategi som gör att ni har en plan för vad ni kan utveckla hos era medarbetare, vem som kan ta över om någon väljer att gå vidare till ett nytt jobb och var ni kan behöva rekrytera framåt. För att detta arbete ska vara funktionellt krävs det att det finns en öppenhet mellan ledningen och HR för att de övergripande strategierna och målen ska stämma överens med HR:s kompetensarbete.

Livslångt lärande – dags att få upp ögonen för digital kompetensutveckling

Att ständigt behöva anställa nya medarbetare för att kunna täcka upp för kunskapsluckor som uppstår på grund av digitaliseringen är inte en särskilt hållbar kompetensstrategi. Men med hjälp av digitala verktyg blir kontinuerligt lärande mer lättillgängligt. Med ett Learning Management System (LMS) blir det enklare för er att administrera kunskapsspridningen och säkerställa att rätt kunskap når rätt personer.

Framtidens kompetensutveckling

Men även om ni har ett LMS finns det ingen anledning att helt utesluta fysisk interaktivitet och klassrumsutbildning. Det finns flera olika lärometoder som innefattar båda delarna och som passar bra i dagens höga tempo.

  • Flipped classrom. Delar av innehållet görs tillgängligt i förväg för självstudier, medan de fysiska träffarna har ett fokus på att besvara och diskutera komplicerade frågor med läraren som uppkommit under inläsningen.
  • Micro learning. Undersökningar visar att vi har fått ett kortare attention span. Detta kräver mer koncentrerad information. Till exempel kortare videosnuttar svarar upp mot detta behov, samtidigt som det kan öppna upp för möjligheten att ta del av kunskapen i samband med arbetsuppgiften.
  • Dripped learning. Kan sägas vara motsatsen till råpluggande. Här sprids lärandet ut under en längre tid och innehåller många återkopplingar.

70/20/10-regeln

Dessutom kan ni ta hänsyn till den så kallade 70/20/10-regeln:

70 % av lärandet sker på jobbet i det dagliga, genom att lära av varandra. Det kräver att ni har en organisation där kunskapsdelning uppmuntras.

20 % sker inom den egna organisationen, till exempel via mentorsprogram eller jobbrotation. Det är viktigt att man som ledare ser positivt på detta och har ett helhetsperspektiv för hur det gagnar hela organisationen och inte stirrar sig blind på eventuella konsekvenser för enskilda avdelningar.

10 % av lärandet sker genom externa insatser. Finns det en öppenhet gentemot lärande, kunskapsdelning och vidareutbildning inom organisationen kommer det te sig mer naturligt för era medarbetare att hålla sina kunskaper uppdaterade och à jour.

En hållbar kompetensstrategi – rätt kompetens, på rätt sätt, i rätt tid!

Med en kompetensstrategi som utgår från verksamhetens övergripande strategier och mål, och som är baserad på en gedigen kunskapskartläggning, är chansen större att ni lyckas åstadkomma ett hållbart kompetensarbete. Ju mer holistiskt ni ser på er organisation och värdesätter era medarbetare, desto större är chansen att ni kan möta framtida förändringar utan alltför många gupp på vägen.

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter