Sänkta arbetsgivaravgifter under corona – så funkar det

Vilka företag får lägre arbetsgivaravgifter? Hur kommer det att fungera i praktiken? Vad gör man om man redan lämnat arbetsgivardeklarationen för mars månad? Just nu får vi många frågor om regeringens förslag om att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna på grund av Coronakrisen. Här finns svaren på några av de vanligaste!
Ingrid Langkilde, Skatteexpert
schedule fredag 27 mars 2020
Lästid: 2 Minuter
Frågorna om de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna är många. Ingrid Langkilde, skatteexpert på Simployer, ger svar på några av de vanligaste.

Vilka företag omfattas och vad innebär det?

För arbetsgivare innebär förslaget att endast ålderspensionsavgiften ska betalas på avgiftspliktig ersättning som uppgår till högst 25 000 kronor per anställd och kalendermånad. Nedsättningen gäller för högst 30 anställda.

Arbetsgivaravgifterna sänks alltså från 31,42 procent till 10,21 procent för 30 av ett företags anställda. De lägre avgifterna gäller för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kr per månad och anställd. På den del som överstiger 25 000 kronor per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter.

Nedsättningen gäller oavsett hur många anställda företaget har. Ett företag med exempelvis 500 anställda får alltså nedsättning för 30 anställda.

Förslaget innebär en skattelättnad på upp till 5 300 kronor per månad och anställd enligt regeringen.

Kan företaget välja vilka anställda det gör nedsättningen för?

Vilka anställda som ska omfattas av nedsättningen är det upp till arbetsgivaren själv att avgöra. Det innebär att företagen i första hand kommer att välja dem som har 25 000 kronor eller mer i ersättning per månad.

Ställs det något krav på anställningen?

Det uppställs inget krav på anställningens omfattning. Det innebär att såväl heltid, deltid som timanställning omfattas av nedsättningen. Den som däremot inte är anställd omfattas inte av nedsättningen.

Det innebär till exempel att nedsättningen inte gäller för ersättningar till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter.

Gäller nedsättningen även skattepliktiga förmåner?

Av lagförslaget framgår det att de lägre avgifterna gäller ”ersättning som utges till anställda”. Vi tolkar detta som att nedsättningen även gäller skattepliktiga förmåner, till exempel bilförmån.

När börjar det gälla och hur länge?

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är tillfällig. Den kommer enligt förslaget att gälla utbetalningar som görs under perioden 1 mars - 30 juni 2020.

De lägre arbetsgivaravgifterna kommer alltså att gälla arbetsgivardeklarationerna för mars, april, maj och juni månad 2020.

Vad gäller arbetsgivardeklarationen för mars redan har lämnats?

Den som redan har lämnat arbetsgivardeklarationen för mars kommer att behöva rätta den redan inlämnade deklarationen för att kunna få de lägre avgifterna.

Skatteverket uppmanar alla arbetsgivare att vänta med att lämna arbetsgivardeklarationerna till dess att reglerna har trätt i kraft, d v s den 6 april. Arbetsgivardeklarationen för mars ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Hur får företagen nedsättningen?

Om de föreslagna reglerna genomförs kommer nedsättningen - enligt Skatteverket - att gå till på följande sätt:

I individuppgiften i arbetsgivardeklarationen sätts ett kryss i ruta 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Genom krysset i ruta 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift på 10,21 procent.

Skatteverket har alltså löst den praktiska frågan genom att använda samma förfaringssätt som gäller för det s k växa-stödet.

När vet vi om det blir så här?

I den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag (27 mars) föreslås att reglerna ska träda i kraft den 6 april 2020.  Innan dess måste riksdagen alltså fatta beslut om denna tillfälliga nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: