Sjukvårdsförsäkringen i arbetsgivardeklarationen

Det har dykt upp ett par frågeställningar med anledning av att anställda numera (för premier som betalas från och med den 1 juli 2018) ska beskattas för fria sjukvårdsförsäkringar. En sådan är om de anställda kan beskattas med en tolftedel varje månad för årspremier som arbetsgivaren betalar en gång om året.
Lennart SalomonssonSkatteexpert
onsdag 3 april 2019
Lästid: 1 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

En annan fråga är hur förmånen justeras för anställda som säger upp sig.

Kontantprincipen

Enligt huvudregeln ska en anställd beskattas för en förmån när den anställde får förmånen. Detta är innebörden av den så kallade kontantprincipen.

Fria sjukvårdsförsäkringar omfattas inte av något undantag från kontantprincipen. De ska därför redovisas i arbetsgivardeklarationen för den månad som arbetsgivaren betalar försäkringspremien.

Hela förmånsvärdet ska alltså upp till beskattning direkt om arbetsgivaren betalar hela årspremien på en gång. För kvartals- eller månadspremier gäller att förmånen redovisas kvartals- eller månadsvis.

Rättelse när den anställde slutar

De flesta fria sjukvårdsförsäkringar gäller vanligtvis så länge de anställda arbetar kvar. Om någon därför säger upp sig sägs även försäkringen upp, och försäkringsbolaget betalar då tillbaka den del av premien som avser den återstående försäkringsperioden till arbetsgivaren.

I denna situation måste arbetsgivaren rätta arbetsgivardeklarationen för den månad som förmånen redovisades. Det fulla förmånsvärdet ändras då i individuppgiften till det värde den anställde ska beskattas för, det vill säga värdet för den period den anställde faktiskt omfattades av försäkringen.

För att arbetsgivaren ska få tillbaka arbetsgivaravgifterna avseende sänkningen av förmånsvärdet krävs också en rättelse (omprövning) av avgifterna i huvuduppgiften den aktuella månaden.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: