Skattereglerna för elbilar behöver förenklas!

Elektrifieringen av bilen går i hög hastighet. Det säljs fler elbilar än beräknat och pengarna till klimatbonusen i bonus-malussystemet tar slut. Lagstiftarna uppnår alltså här sina mål, men skattelagstiftningen är inte med i matchen. Kort sagt; skattereglerna behöver förenklas!
Ingrid LangkildeSkatteexpert
måndag 16 maj 2022
Lästid: 2 Minuter

Drivmedelsfrågan – en het potatis

I samband med det ökade intresset för elbilar uppkommer också en hel del nya skattefrågor – framförallt kopplat till drivmedel. Hur ska egentligen förmånsvärdet av fritt drivmedel till elbilar och laddhybrider beräknas? Ja, här finns inget enkelt svar. Arbetsgivaren måste räkna ut marknadsvärdet av det drivmedel som förbrukats för privat körning varje månad. Detta gäller oavsett vilken typ av drivmedel det handlar om och oavsett om det är en privatägd bil eller en förmånsbil.

Att räkna fram marknadsvärdet av fri el till en elbil kan vara en jobbig nöt att knäcka rent administrativt. Hur ska marknadsvärdet för laddningen beräknas? Och hur ska arbetsgivaren kunna avgöra vilken del av laddningen som avser tjänsteresor respektive privata resor? När det gäller anställda som har elbilar som förmånsbilar är det vanligt att laddning sker vid bostaden under natten och på arbetsplatsen under dagen. De anställda står för laddningen vid bostaden medan arbetsgivaren betalar för laddningen vid arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska då räkna fram förmånsvärdet för laddningen vid arbetsplatsen per månad utifrån körda mil privat, antal körda mil totalt, marknadsvärdet för elen per kilowattimme och antal kilowattimmar. Ja, krångligt är bara förnamnet!

Varför inte en schablonvärdering?

Som marknadsvärde vid laddning av en elbil vid arbetsplatsen kan arbetsgivaren – enligt Skatteverket – använda samma genomsnittliga pris per kilowattimme som den anställde hade fått betala om han eller hon laddat bilen vid sin bostad. Men även detta kräver en hel del administration. Det är bland annat mot denna bakgrund som Skatteverket har föreslagit att frågan om ett skattemässigt schablonvärde för anställda som fritt får ladda sin elbil på arbetspalten bör utredas.

Ett utmärkt förslag, säger Ingrid Langkilde, skatteexpert på Simployer. Personligen tycker jag att det bör utredas om det går att införa ett skattemässigt schablonvärde för all förmån av fri el till elbilar, alltså inte bara för fri el vid laddning på arbetsplatsen. Detta skulle minska administrationen ytterligare samt öka incitamenten att fasa ut fossildrivna bilarna, fortsätter hon. Det fungerar ju utmärkt med schablonvärden för måltider och bilar, så varför inte för el till elbilar?

Låt oss räta ut dina frågetecken – få koll på reglerna

Det är inte lätt att navigera bland alla olika skatteregler och hur dessa slår vid olika situationer. Förutsättningarna ändras hela tiden, inte bara på grund av politiska beslut som bonus-malus, utan även av yttre omständigheter som skenande priser på bensin, diesel och el. Det gäller att hålla sig uppdaterad kontinuerligt och att ha bra interna rutiner på företagen.

Känner du dig osäker på reglerna kopplat till Elbilen och skatten? Då får du inte missa Simployers kurs inom just detta. Vi ser till att du får koll på vad som gäller för att kunna ta trygga beslut i denna snabba omställning. Bli en modern och attraktiv arbetsgivare som tar nästa steg mot en mer hållbar framtid – boka din plats till kursen här!

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: