Uppsägning vid arbetsbrist – vad innebär det?

Flera företag har den senaste tiden varslat om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vid uppsägningar finns en hel del att tänka på, här sammanfattar vi de olika stegen.
Ida LjungbergHR- och arbetsrättsexpert
onsdag 28 februari 2024
Lästid: 3 Minuter

Planera för ny organisation 

Hur ser dagens organisation ut och hur vill ni att den ska se ut imorgon? Vilka tjänster kommer att försvinna? Kommer nya tjänster att tillkomma, i så fall med vilka kvalifikationskrav?  

Se till att ni har svar på dessa frågor. Detta eftersom de kommer att vara en del av eventuella förhandlingar med facket.  

Kom också ihåg att göra en riskbedömning utifrån hur den planerade omorganisationen kommer att påverka arbetsmiljön för arbetstagarna.  

Omplacering av anställda 

I samband med en omorganisation som innebär att tjänster tas bort uppstår ofta övertalighet.  

Arbetsgivaren behöver göra en omplaceringsutredning för att se om det går att omplacera de arbetstagare, vars tjänster kommer att upphöra, till andra lediga tjänster.  

Tänk på att omplaceringserbjudandet måste vara skäligt. Om det inte finns någon ledig tjänst eller om den lediga tjänsten inte är skälig att erbjuda ingår den anställde istället i turordningen.  

För möjlighet till fortsatt anställning ska arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren måste acceptera en viss inskolningstid.  

Arbetsgivaren beslutar från och med vilket datum omplaceringen och de nya anställningsvillkoren ska gälla. Undantaget är fråga om omreglering av en eller flera tjänster till lägre sysselsättningsgrad (enligt LAS 7 a §), då har arbetstagaren rätt till en så kallad omställningstid.  

Varsel till Arbetsförmedlingen 

En arbetsgivare som tänker genomföra driftinskränkningar måste i vissa fall först varsla Arbetsförmedlingen. Denna skyldighet gäller om fem eller fler anställda i en verksamhet i ett och samma län riskerar uppsägning.  

Varselskyldighet gäller även under andra förutsättningar och det är viktigt att ha koll på den s k varseltiden. Varslet omfattas av sekretess. Ett varsel innebär dock inte att alla som varslas kommer att sägas upp. Läs mer hos Arbetsförmedlingen.  

Förhandling med den fackliga organisationen 

Företag som är bundna av kollektivavtal måste alltid begära förhandling med den fackliga organisationen när man har för avsikt att ändra organisationen och när personal kommer att sägas upp. 

Företag som inte är bundna av kollektivavtal måste förhandla med de fackföreningar som har medlemmar hos arbetsgivaren som är berörda av uppsägningarna eller omplaceringarna. I en sådan situation har företaget rätt att fråga arbetstagaren om denne är medlem i en facklig organisation.  

I förhandlingen fastställs turordningen och vilka som blir berörda av uppsägningar. 

Läs mer här: 

Förhandling på grund av arbetsbrist 

Vad innebär turordningsreglerna? 

Undantag från turordningen 

Det är först när den fackliga förhandlingen är avslutad som arbetsgivaren kan lämna över skriftliga uppsägningsbesked till arbetstagarna. 
 

Överenskommelse om arbetsbefrielse 

Det är möjligt att i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist avtala om arbetsbefrielse, helt eller delvis, under uppsägningstiden. Det är viktigt att ha ett skriftligt avtal som visar vad man har kommit överens om.  

Hur gör man t ex med intjänad semester och eventuell komptid? Har arbetstagaren rätt att behålla t ex sin arbetsdator och mobiltelefon under tiden denne är arbetsbefriad? Observera att det då kan bli aktuellt med förmånsbeskattning.   

Skadestånd i samband med uppsägning 

Den arbetsgivare som missar att förhandla med den fackliga organisationen riskerar att få betala skadestånd till fackföreningen för brott mot förhandlingsskyldigheten. 

Företag som missar att göra en omplaceringsutredning, eller som har brister i densamma, kan bli skyldiga att betala skadestånd till de berörda arbetstagarna. Samma gäller om företag begår brott mot turordningsreglerna eller gör något annat formaliafel, t ex inte lämnar ett skriftligt uppsägningsbesked. 

Att göra vid uppsägning på grund av arbetsbrist – en sammanfattning 

  • Utred kommande organisation och gör riskbedömning 
  • Gör en omplaceringsutredning 
  • Eventuellt varsel till Arbetsförmedlingen 
  • Begär förhandling 
  • Genomför förhandlingen, gå igenom omplaceringsutredningen och fastställ turordningen 
  • Verkställ uppsägningarna (när eventuella förhandlingar är avslutade) genom skriftligt uppsägningsbesked 
  • Anmäl till omställningsorganisation/informera arbetstagare om det statliga kompetens- och omställningsstödet 

Det är viktigt att genomföra en arbetsbristprocess korrekt – ta därför hjälp av expertis, om du känner dig osäker, innan du säger upp någon. 

 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: