Helgdagar och deltidsarbete – hur funkar det?

Under året infaller många arbetsfria helgdagar under arbetsveckan, t ex långfredagen, första maj och Kristi Himmelsfärds dag. För anställda som arbetar heltid minskas den ordinarie arbetstiden de veckor som en arbetsfri helgdag infaller under veckan – men hur blir det för de som arbetar deltid?
Anna SchönfelderHR- och löneexpert
måndag 15 mars 2021
Lästid: 1 Minut

När en helgdag infaller under arbetsveckan påverkas arbetstiden för både heltids- och deltidsanställda. På arbetsplatser där man normalt arbetar måndag-fredag kan det bli diskussioner om hur detta ska hanteras, inte minst för de anställda som arbetar deltid.

Deltidsanställdas arbetstid vid helgdagar

För anställda som arbetar deltid kan det bli frågor om arbetstiden ska justeras eller inte.  Det finns inga bestämmelser i arbetstidslagen om hur detta ska hanteras – det är istället arbetsgivaren själv som bestämmer arbetstidens förläggning. 

Många arbetsgivare väljer att inte göra någon omräkning av arbetstiden för deltidsanställda, utan menar att det jämnar ut sig under en längre period. 

Exempel 1

Vissa arbetsgivare vill vara mer exakta med hur deltidsanställdas arbetstid räknas. Ett alternativ är då att räkna om arbetstiden så att den står i korrekt proportion till de som arbetar heltid. 

Exempel 2

Att räkna om arbetstiden veckovis kan vara både opraktiskt och tidskrävande. Arbetsgivaren kan istället välja att stämma av arbetstiden per månad eller kalenderår. 

Förkortad arbetstid inför helgdagar och klämdagar

Inför vissa helgdagar är det vanligt att anställda arbetar halv dag, t ex på skärtorsdagen eller Valborgsmässoafton. I vissa fall bjuder arbetsgivaren på denna arbetstidsförkortning, i andra fall så bygger ledigheten på att den anställde först arbetar in ledigheten.

Om arbetsgivaren bjuder på arbetstidsförkortningen så kan deltidsanställda inte kräva att få kompensation om man inte får del av ledigheten på grund av sitt schema.

Arbetsgivaren bestämmer arbetstidens förläggning

Som arbetsgivare är det du som bestämmer om arbetstidens förläggning. Det är därför upp till varje arbetsgivare att bestämma hur ni ska hantera arbetstiden för deltidsanställda i samband med t ex helgdagar. 

Tänk på att det i kollektivavtal kan finnas regler om arbetstidens förläggning!

Det kan bli diskussioner om förläggningen av arbetstiden i samband med helgdagar. Det är därför viktigt att klargöra för de anställda i förväg vad som gäller för att undvika diskussioner och oklarheter. Att ha en policy i sin personalhandbok som förtydligar arbetstiden förläggning i samband med helger och röda dagar är en bra idé!

 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: