HR-masterdata

I dag pratar alla om HR-masterdata. De senaste åren har vi sett ett tydligt skifte där lönesystemet inte längre är master för personuppgifterna, den rollen tas över av HR-systemet.
Aud Brouwer / HRM Suite Manager på Simployer

Vad är masterdata? 

Masterdata utgör företagets mest värdefulla och verksamhetskritiska data. Den delas ofta med många användare och system över hela företaget, eftersom den innehåller nödvändig information för olika arbetsprocesser i organisationen. Ibland kan den också behöva delas med externa parter.

Vad är HR-masterdata?

Masterdata inom HR-området är nyckeldata som är knuten till personer, anställningar, befattningar, organisationer, roller och grupper. HR-masterdata utgör navet i dagens digitala personalsystem.

En korrekt och säker källa till HR-masterdata är helt avgörande för effektiva HR-processer. HR-masterdata garanterar också kvaliteten i verksamhetens beslutsunderlag. När de anställdas personuppgifter finns i HR-systemet och det fungerar som master, behöver man bara ha uppgifterna på ett ställe. Då slipper man att lägga in det i flera system, med risk för felregistrering.

Masterdata gör att ett företag kan få de fördelar som ett brett HR-system ofta erbjuder, till exempel att kunna koppla frånvaro- och tidsregistrering eller medarbetarsamtal och kompetensutveckling till rätt person. 

Säker HR-masterdata


Simployer HRM-system vilar på en säker och modern HR-masterdatamodell där dataintegritet är nyckelordet. Det vill säga en hög säkerhet för att informationen lagras säkert, att den utbyts under strikt identitetskontroll och åtkomsthantering samt att uppgifterna inte ändras, förloras eller förstörs på något obehörigt sätt.

Masterdata utgör företagets mest värdefulla och verksamhetskritiska data.

Bra innehåll för dig som vill veta mer om HR-masterdata

Vill du få bättre koll på HR-masterdata? Här finns både gratis webinar och e-böcker att titta på och ladda ner!

Mer om HR-masterdata:

Få en enklare arbetsvardag!

Vill du veta mer om hur du och din verksamhet kan få koll på er värdefulla HR-masterdata?

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss för att berätta mer.

Jag godkänner Simployers villkor genom att skicka in detta formulär.