Guider

Intressant läsning på väg! Här hittar du ett brett utbud av olika e-guider som du kan ladda ner och ta med dig var du vill. Behöver du få koll på HR-årshjulet, vad du behöver tänka på vid svåra samtal eller hur du ökar engagemanget på arbetsplatsen? Då har vi guiden för dig.

Stress på arbetsplatsen

I den här guiden beskriver vi skillnaden på naturlig stress och skadlig stress. Du får också handfasta tips på vad du som chef och medarbetare kan göra för att motverka den skadliga stressen.

Arbetsplatsen alla vill jobba på

Kapade rekryteringskostnader, ökad produktivitet och lägre personalomsättning – låter det intressant? Med EB, EPV och strategisk pulsmätning kan du skapa engagemang som ökar takten i jakten på framtidens talanger. Låt Simployer guida dig fram till verktygen som hjälper dig att skapa en attraktiv arbetsplats.

Ny inom HR – så lyckas du steg för steg

Denna guide är till för dig som är ny inom HR eller som har arbetat med det ett par år. Ta del av modeller som hjälper dig att jobba smartare och skapa värde för bolaget.

5 frågor och svar om föräldra­ledighet

Föräldraledighetslagen är omfattande och ger rätt till flera olika typer av ledighet du som arbetsgivare behöver känna till. En mängd frågor kan uppstå till exempel kring vad som gäller om medarbetare vill förlänga sin föräldraledighet, eller avbryta den. I denna guide har vi samlat fem vanliga frågor och svar så att du får koll.

5 sätt att öka engagemanget på jobbet

Engagemang på jobbet kan betyda många olika saker. En stark vi-känsla och kultur är två viktiga delar. I den här guiden får du 5 tips som stärker de mellanmänskliga relationerna på jobbet och som ökar samarbetsförmågan och engagemanget.

7 drivkrafter som skapar engagemang på arbetsplatsen

Vad är det egentligen som driver engagemang på arbetsplatsen? Och hur kan du som chef arbeta aktivt med denna viktiga fråga? Detta svarar vi på i denna handboken!

9 vanligaste frågorna om engagemang

En satsning på medarbetarengagemanget är med andra ord en klok investering. Men vad är egentligen engagemang och hur ökar man det på arbetsplatsen? Hur funkar pulsmätningar och hur vet jag vad ett bra resultat är? I den här guiden svarar vi på några av de vanligaste frågorna om medarbetarengagemang.

Att tänka på inför ett svårt samtal

Under din tid som chef eller HR-ansvarig kommer du med stor sannolikhet att behöva hålla i ett samtal som av olika anledningar känns svårt. Det kan handla om att behöva ge en medarbetare konstruktiv feedback eller kritik, att tala om bristande prestationer men också samtal om uppsägning eller omplacering.

Betala ut semester – när, hur och varför?

En vanlig fråga som vi ofta får är om det är möjligt att betala ut semesterdagar i pengar till sina anställda. Medan det är arbetsgivarens ansvar att se till att sina anställda tar ut minst 20 semesterdagar per uttagsår, finns det tillfällen då det är möjligt att betala ut semesterdagarna i pengar istället.  Med vår guide får du koll på när, hur och varför du kan betala ut semester i pengar istället. 

Chefen alla vill ha: Guiden för ett framgångsrikt ledarskap

Vad krävs för ett framgångsrikt ledarskap? I den här guiden berättar vi hur du blir framgångsrik i ditt ledarskap genom att kontinuerligt jobba för att skapa en arbetsmiljö där engagemang, tillit och coachning blomstrar

Det här bör du tänka på när du väljer HRM-system

Många ledare upplever att värdefull tid på jobbet går åt till organisering och strukturering av både anställda och arbetsuppgifter. I den här guiden hjälper vi dig med att sätta dig in i vad du bör tänka på när du ska påbörja jobbet med att välja HRM-system för din verksamhet.

Effektiv onboarding – få nyanställda att komma igång snabbare

En bra start på jobbet är a och o för att en ny medarbetare snabbt ska kunna prestera och bidra till verksamhetens mål. I den här guiden lär du dig hur du skapar bättre rutiner kring introduktionen av nya medarbetare.

För dig som hanterar utländsk personal – det här bör du tänka på

Med den snabbt ökande internationaliseringen blir det allt enklare att arbeta utanför hemlandet. I den här guiden får du information och tips på vad som är bra att ha koll på när det kommer till skatter och sociala avgifter

Guide till dig som ska börja med pulsmätningar

Det finns några saker att tänka på och förstå när du väljer verktyg för pulsmätningar. Saker som du faktiskt bör kunna förvänta dig att ert verktyget klarar av.  I den här guiden går vi igenom hur pulsmätningar fungerar och vad du behöver tänka på när du väljer verktyg.

Ledarskap i svåra tider – 10 tips på hur du lyckas

Hur skapar du en miljö som trots motstridiga känslor främjar och behåller medarbetarnas engagemang? I den här guiden får du 10 tips på hur du som chef eller HR-ansvarig på bästa sätt bedriver ledarskap under svåra tider

Ny som HR-chef – så skapar du en lönsam strategi!

Som ny HR-chef är det mycket att sätta sig in i. Därför har vi gjort denna e-bok som kan ge dig lite extra stöd i starten av din nya roll – eller för dig som vill få nya insikter!

Offboarding – tips och råd för lyckade avslut

Att en god start på jobbet är viktigt är det många som har hört, men hur ser det ut med avslutet? Behöver du bry dig om det? Svaret är enkelt: ja det gör du.

Omvandla feedback till ökad produktivitet och lönsamhet

Att mäta engagemanget på arbetsplatsen är ett bra steg för att ta reda på vad man behöver förändra och fokusera på för att motivera och engagera sina medarbetare.

Semester 2023 FAQ del 1

Har du koll på vad du ska göra om något oförutsett händer på semestern? Vet du om en arbetsgivare kan avbryta din semester? Eller vad du ska göra om du blir sjuk under semestern? Du kan vara lung. Vi ser till att du får koll!

Semester 2023 FAQ del 2

Kan man kräva att en anställd tar semester? Hur fungerar semester med föräldraledighet? Och vad händer med semesterdagar som inte används på grund av sjukdom? Här svarar vi på 5 heta frågor kopplade till semester.

Sjukfrånvaro – 6 vanliga frågor

I samband med att anställda blir sjuka kan det uppstå en rad olika frågor. Det kan handla om rätten till sjuklön, när sjukintyg behövs eller om en sjukanmälan kan göras i efterhand. I denna guide har vi samlat sex vanliga frågor kopplat till sjukfrånvaro så att du får bättre koll på vad du kan göra när olika situationer uppstår.

Så genomför du samtal vid ohälsa

Förbättrat välmående leder till ökad prestation och lojalitet, samtidigt som tidig hantering av ohälsa minskar arbetsfrånvaro och ökar produktiviteten. Öppna samtal och välmående skapar en sund företagskultur som attraherar talanger och förenklar arbetet för HR och ledare genom att förebygga problem.

Så lyckas du med medarbetarsamtalen

I den här guiden får du information om best (och worst) practice kring samtalen + våra experters bästa tips på hur du använder medarbetarsamtalen för att utveckla och engagera medarbetarna!

Så skapar du engagemang på jobbet

Vad är egentligen hemligheten bakom ett högt medarbetarengagemang? Den frågan ställde vi till några av våra kunder.

Så väljer du rätt personalhandbok för din verksamhet

Få koll på hur en personalhandbok kan bidra till en bättre arbetsplats – och vad du bör tänka på när du väljer rätt leverantör för er verksamhet!

Så övertygar ni ledningen om att investera i HR

Traditionella HR-processer räcker inte längre, och för att växa behöver företag investera i effektiva metoder som stöder företagsstrategin. I denna guide belyser vi varför investeringar i HR är avgörande och kan innebära betydande vinster för ditt företag, särskilt om du har en större organisationer där små förbättringar i HR-nyckeltal kan göra stor skillnad på bottenraden.

Årshjulet – stöd i HR-arbetet

Årshjulet är framtaget för att ge dig som chef stöd i de arbetsuppgifter som är återkommande år från år. Uppgifterna är fördelade över de fyra kvartalen och vid varje arbetsuppgift får du vägledning: vad som ska göras och vad du bör tänka på.

Konflikthantering – Vanliga fällor och tipsen som hjälper dig att parera dem!

Ingen arbetsplats går fri från friktion, men det går att minimera riskerna för större strider. Vi guidar dig runt vardagsfällorna och ger fem tips som minimerar risken för kostsamma konflikter.