Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2017-02-07
Nytt ledarskap i en ny värld - Ledarskapet har allt större betydelse för företagens utveckling. Många gånger sker dock ledarskapsutvecklingen efter gamla invanda mönster och utan vetenskaplig grund. För överlevnad krävs nya ledaregenskaper!
today 2017-02-06
Kollektiva spelregler – en introduktion - Simployer erbjuder sina kunder telefonservice dagligen, med möjlighet att både ringa och maila in frågor till kunniga experter inom bland annat lön och HR. Oavsett frågeställningens art är den inledande motfrågan ofta ”…har ni kollektivavtal…?”
today 2017-02-01
Vad kan HR lära från idrottens värld? - Problemorientering upptar en stor del av en HR-funktions vardag, och visst finns det många anledningar till att identifiera problem och lära av organisationens misstag. Men det problemorienterade perspektivet behöver kompletteras med sin motsats, ett fokus på lösningar och möjligheter – för att vi ska uppnå balans.
today 2017-01-24
Så prioriterar du rätt - Mailen fullkomligt rasar in i inkorgen, kalendern blir allt mer späckad och samtidigt ska man få tid över till såväl lång- som kortsiktiga projekt. Om allt på schemat verkligen ska hinnas med är det viktigt att prioritera rätt.
today 2017-01-23
Lär dig förhandla som ett proffs! - Förhandlingar i olika former är ett ständigt återkommande inslag i dagens arbetsliv, inte minst om du arbetar med HR-frågor. Du leder MBL-förhandlingar, diskuterar lön- och anställningsvillkor i samband med rekryteringar och kommer då och då överens om nya avtal med kunder och leverantörer. Vad kännetecknar egentligen en lyckad förhandling?
today 2017-01-18
Successionsordningen – så lockar vi nya ledare - Uppemot 40 procent av dagens chefer går i pension inom tio år. Samtidigt visar många undersökningar att det är färre och färre medarbetare som är villiga att kliva fram och ta på sig chefsuppdrag. Hur ska vi lösa problematiken kring ledarförsörjning i framtiden?
today 2017-01-17
Nya regler om visselblåsare - Otillbörlig konkurrens, vårdtagare som utsätts för vanvård, risker i arbetsmiljön eller allmänna medel som används på fel sätt. Det är bara några av omständigheterna som sedan årsskiftet omfattas av nya regler som ska underlätta för att missförhållanden inom företag, organisationer och myndigheter åtgärdas och kommer ut till allmänheten.
today 2017-01-12
Låt inte personalen jobba ihjäl sig! - Att för mycket jobb är dåligt för hälsan vet de flesta om. Men att för många arbetstimmar kan öka risken att dö i förtid med närmre 20 procent känner nog desto färre till.
today 2017-01-10
Nya digitala HR-tjänster kan revolutionera arbetslivet - Vi fortsätter här vår artikelserie med utgångspunkt i Deloittes världsomspännande undersökning om det ”mänskliga kapitalet” i arbetslivet. Denna gång har vi fokus på hur en digitalisering av HR kan revolutionera arbetslivet.
today 2017-01-09
Arbeta aktivt för att motverka diskriminering - Arbetsgivare måste nu bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt stödja arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen gällande samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.
today 2017-01-01
Nya regler ersätter PUL – hur hanterar ditt företag personuppgifter? - 2018 träder nya regler om behandling av personuppgifter i kraft, vilket ställer nya, högre krav på företagen. Redan nu kan det därför vara bra att gå igenom hur personuppgifter hanteras på just din arbetsplats.
today 2017-01-01
EU:s nya dataskyddsförordning tar över PUL - Inom kort förväntas EU besluta om en ny dataskyddsförordning som innehåller EU-gemensamma regler för personuppgiftsbehandling. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska föreslå hur den centrala svenska lagstiftningen på området bäst anpassas till den nya förordningen.
today 2016-12-21
Så ordnar du billigare bostad åt personalen - I Sverige råder bostadsbrist, och många arbetsgivare har svårt att rekrytera personal från andra orter eftersom det saknas bostäder på den egna. Att arbetsgivaren eller arbetstagaren hyr i andra hand är ofta det enda alternativet. Men hur gör man det på ett lönsamt sätt?
today 2016-12-19
Måste arbetsgivaren alltid stå för sjuklön? - Så här års är det många som drabbas av förkylning, influensa eller andra sjukdomar. Detta är naturligtvis besvärligt för den som drabbas, men det påverkar också arbetsgivaren. Enligt sjuklönelagen ska arbetsgivaren stå för sjuklön under sjuklöneperioden (dag 2–14), men har en anställd alltid rätt till sjuklön? Vissa kriterier måste vara uppfyllda – annars kan arbetsgivaren i princip avstå från att betala ut sjuklön.
today 2016-12-09
Glöm inte pauserna! - Som arbetsgivare måste man se till att personalen får möjlighet att ta både rast och paus under arbetsdagen. För vissa är det kanske självklart, till exempel genom att man lunchar med sina arbetskamrater eller passar på att göra ärenden, men många glömmer helt bort pauserna.